Mégse

Találat(ok)

... megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet 1230/2017 ... díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról Az 1 ...  csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosítása 8. § A földgáz ...
... alkalommal a 2018/2019. tanévben indított képzések tekintetében kell alkalmazni, azzal, hogy a  már ...   képzés kifutó rendszerű befejezésével, de legkésőbb a  2020/2021. tanév végén törli a ... hatóságot.” 4. § 20. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az R1. „(12) Az  engedély ...
... . § Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 45/2016. (IX. 20.) EMMI utasítás. Balog ... átlagot elérő, példás magaviseletű, testnevelésből legalább „jó” érdemjegyet elért tanulók nyerhetik el, egy tanév (10 hónap) időtartamára. ... közzétételre a 18. § szerint. (3) Az évente meghirdetésre kerülő ösztöndíjra egy tanév (10 hónap ...
... . (I. 20.) Korm. rendelet 2–3. §-ának hatálybalépéséről 3/2017. (I. 24.) KKM közlemény a ... PSZF egyidejű értesítése mellett – tájékoztatja a NISZ Zrt.-t. 20. § (1) A SZELF naptári ... NISZ Zrt. 20. §-ban meghatározottak szerinti értesítésével és a jogosultsági keret hivatali célból ...
... borítékban átvettem: Budapest, 20…… év ………………… hó … nap ……………………………………… kötelezett vagy meghatalmazottja ... . törvény … § (…) bekezdése alapján 20… év …………… hó … napján tett, …………… nyilvántartási számú ... vagyonnyilatkozatának Miniszterelnökségen őrzött egy példányát zárt borítékban visszaadtam. Budapest, 20…… év ...
... . 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. a  Nemzeti Vidékfejlesztési Terv ... .) FVM rendelet módosításáról szóló 9/2007. (II. 20.) FVM rendelet, az  Európai Mezőgazdasági ... feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura ...
... szervezet megszűnése 20. § egyéb szervezet megszűnésére (felszámolására, végelszámolására) a ... szóló törvény hatálya alá bejelentkezett lakásszövetkezet. 20. A mérlegre vonatkozó sajátos ... . 28.) Korm. rendelet 20.  §-ával hatályon kívül helyezett 7.  § (1), (9)  bekezdését, 9/B.  § (1 ...
... gazdasági a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi és/vagy a tárgyhót követő hó 20. a villamosenergia ... június 1. a tárgyévet követő április 20. KSH Elektra KSH Elektra KSH Elektra 1005 ... folytató vállalkozások 20. 1553/89/EGK Rendelet KSH Elektra 1287/2003/EK Rendelet 549/2013/EU ...
... a magánszemély az adóbevallási tervezetet az adóévet követő év május 20-ig nem egészíti ki, nem ... jótékony célú közadakozásból, a közérdekű kötelezettségvállalásból” szöveg; 20. 1. számú melléklet 4 ... 20 millió ...
... kormánytisztviselői létszámának 20-20%-át. Ettől a hivatali szervezet vezetője különös méltánylást érdemlő esetben ... kézhezvételének napja: 2016. október 20. Az Egyezmény hatálybalépésének napja: 2016. november 19. A fentiekre ... 19. RSZR Rendészeti szervező (rendőrség) 20. – bűnügyi Szakmairány 21. – közlekedési és ...