Mégse

Találat(ok)

... szervek feladatainak átadásáról 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet Az állami tisztviselők képesítési ... előírásairól 70964 5/2016. (X. 20.) MK rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és ... ) Az Nbjt. 20. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki: (A Fővárosi Törvényszék) „f ...
... .) BM utasítás 20.  pontjában a „Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága ... ) 20 ... H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2016. évi 50. szám 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23 ...
... , 20101 j. út – tervezett M3-as autópálya csomópont átkötése 20. M7-710 sz. főút ... a 2018/2019. tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatókra kell alkalmazni. 9. § A 2. melléklet „1 ... advice, personnel training and resources as prescribed by the vállalja a Szervezőbizottság ...
... . Bankköltség 9 20. Egyéb szolgáltatás: 2 – minőségbiztosítás, környezetvédelem 21. Kötelező ... 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetének 20/3/36 „Agrármarketing célelőirányzat ... ) bekezdéssel egészül ki: „(11) A  (10)  bekezdésben foglaltaktól eltérően, a  2016/2017. tanév augusztus 1. és ...
...  köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról 13302 21/2016 ... legfeljebb 20, az  adott megyében ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésre minden év március hó utolsó ...   tanulmányait lezáró szakmai vizsga vagy komplex szakmai vizsga utolsó vizsgarészének letételére – a tanév ...
... egészül ki: „3.  § A  2016/2017. tanév május–júniusi vizsgaidőszakában az  érettségi vizsgán az  állami ... , klasszikus, romantikus vagy 20. századi dallam lapról éneklése szolmizálva vagy hangnévvel 4#–4b-ig).” ... 20 tétel esetén Térképi ismeretek 1 Kozmikus környezetünk 1 A geoszférák földrajza 9 – A Föld mint ...
... kivitelezését.” 4. 1010/2015. (I. 20.) Korm. határozat 2.  pontjában a  „2017–2019.  években” szövegrész ... tervezték vagy alakítottak át. II. fejezet (ML 2) 20 mm és ennél nagyobb kaliberű sima csövű fegyverek ... megújított 20 000 forintos címletű bankjegy előoldalán, az  aláírásoktól balra elhelyezett, díszítő ...
... ., miniszterelnök A Miniszterelnökséget vezető miniszter 20/2016. (VII. 21.) MvM utasítása a közérdekű adatok ... . § 20. pontjával összhangban a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6 ... 3401 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2016. évi 31. szám 1. melléklet a 20/2016. (VII. 21.) MvM ...
... consultations concerning the accession to ICPPED, as previously recommended 20. Fully align domestic ... 00032 Pszichiátriai rehabilitáció „A” szint***** 2,0 19 00034 Gyermek hospice ellátás 3,0 20 00035 ... on the Rights of the Child 155. Remedy the shortcomings in the media law as expressed by the ...
... napján lép hatályba. (2) A 35. § 2019. január 1-jén lép hatályba. 35. § Hatályát veszti a 20. § (1 ... 20. pont b) alpontjára figyelemmel, a 21–23. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó ... a Módut. 6. § c) pontjával módosított 4. § (7) bekezdését a 2016/2017. tanév első szemeszterétől ...