Mégse

Találat(ok)

... megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20.  § (1)–(2)  bekezdésében foglaltakra figyelemmel az ... és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III ... . 13.) IM rendelet 20.  § (1)  bekezdése alapján indokolt közzétenni az  Indokolások Tárában. A ...
... közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján – szükséges. ...  külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról ... előterjesztői indokolás a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet és a ...
...  „forgalmazott hordozható elem” szöveg, b) 20/A. §-ában az „a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV ... megállapításáról és az  adatformátumok meghatározásáról szóló, 2019. december 17-i (EU) 2019/2193 bizottsági ... M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 55. szám 2095 20. § A 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet a ...
... , a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet ... /2021. (III. 24.) EMMI rendelet A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI ... Szorzószám 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27 ...
... módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet]. Az  Nkt ... kormányzati igazgatásról szóló törvényben«, 27. 98. § (16) bekezdésében a »2019/2020. tanév ... idő, hiszen már a 2019. évben induló tanév során is az új rendelkezések szerint kellett megszervezni ...
...  idegen nyelv vizsgatárgyak egy vizsgatárgynak minősülnek.” 5. § Az R1. 20. § (7) bekezdése a ... kivétellel – első alkalommal a 2023/2024. tanév május–júniusi vizsgaidőszakban kell alkalmazni, azzal ... honvédelmi alapismeretek vizsgatárgy vizsgakövetelményeit első alkalommal a 2021/2022. tanév május–júniusi ...
... megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján kerül ... eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20.  § (2) bekezdése alapján közzétételre kerül. ... történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20.  §-a alapján a  Magyar Közlöny ...
... szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet ... szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet, b) az ... környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai ...
... szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet módosítása 12. § A mezőgazdaság, az  erdőgazdálkodás és az ...   élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet 4 ... . melléklet b) pont bj) alpontja. 20. A vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény ...
... . (IV. 1.) AM rendelet [a továbbiakban: 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet] a következő 20. §-sal egészül ... azzal, hogy a  2019/2020. tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 1705 millió forint fizethető ki.” 9. § A 38 ... 20 évig tartó védett megőrzése. 5.3.1.3. Az  Oktatóreaktor 1971 óta üzemel, amelynek a  hazai ...