Mégse

Találat(ok)

... megvalósításáról 798 A kárpátaljai Magyar Házak program bővítéséről szóló 1672/2019. (XII. 4.) Korm ... napja (minden év június hónap első vasárnapja), f ) a tanítási év utolsó tanítási napja (a tanév ... rendjéről szóló miniszteri rendelet szerint), g) vasutasnap (július 10.), h) augusztus 20-i állami ünnep ...
... 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre az ... /2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre az Indokolások ... során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20.  § (2)  bekezdés b)  pontja ...
... 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével ... 548 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 20. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 11/2020. (II ... ) bekezdése tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (1) bekezdés 1. pontjában ...
... órakeret fennmaradó 20%-át szabadon választott témák feldolgozására fordíthatja a szaktanár, melyek ... törzsanyag elsajátításához az órák 80%-a, akkor az órakeret fennmaradó 20%át szabadon választott témák ... : szabadság, szerelem Kárpát-medencei irodalmunk a 20. században A 20. századi történelem az irodalomban ...
... . 20.) KKB határozat. Dr. Pintér Sándor s. k., KKB elnök Melléklet a 4/2019. (XII. 23.) KKB ... helyettesének közleménye a Nemzetiségekért Díj 2019. évi díjazottjairól 795 4/2019. (XII. 23.) határozat a ... szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 19.  §-ára és a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII ...
... során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20.  § (1) bekezdés b) pontja ... helyezéséről szóló 34/2019. (XII. 30.) EMMI rendelethez 388 Végső előterjesztői indokolás az ...  Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2019. (XII. 30.) PM rendelethez 390 ...
... során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20.  § (2)  bekezdés a)  pontjában ... szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20 ... összefüggésben meghatározza, hogy a 2019/2020. tanév utolsó napjáig a tanév első napján hatályos ...
... . 367962 45 Folyami információs M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 220. szám 20 ... 10633 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 220. szám 20. 21. 22. 23. 24. 25. követelmények ... 10660 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 220. szám 19. 20. egyeztetésekkel kapcsolatos ...
... 219. szám Tartalomjegyzék 50/2019. (XII. 27.) BM rendelet A 2019. évi egyszeri fegyveres testületi ... gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról 10464 A 2019. évi ... 10464 V. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 219. szám A Kormány tagjainak rendeletei A ...
... . évi 212. szám      7. melléklet a 20/2019. (XII. 19.) PM rendelethez ... Kincstár M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 212. szám 20. 003616 A társadalombiztosításról szóló ... 9753 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 212. szám 20. ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye ...