Mégse

Találat(ok)

... 4725 20/2020. (IX. 10.) ORFK utasítás Az Öltözködési Szabályzatról szóló 43/2018. (VIII. 7.) ORFK ... Biztonsági Szabályzatának kiadásáról szóló 20/2013. (V. 24.) NFM utasítás. Dr. Palkovics László s. k ... Szabályzatáról szóló 4/2019. (II. 28.) ITM utasítás (a továbbiakban: SzMSz). 3. Általános ...
... műszaki előírásokról és a  415/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. február 20-i ... rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. február 20-i (EU) 2019/838 bizottsági végrehajtási ... rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2019.  (VIII.  30.) EMMI rendelet 1 ...
... CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 20. pontjában, a 44. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010 ... típusú, azonos jármű; 20. sorozatvizsgálat: az  egy sorozatba tartozó vasúti járműveken a  vonatkozó ... eljárások. (3) A típusmegfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó, az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási ...
... közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b ... előterjesztői indokolás a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelethez 1374 ... tartozó indokolások Végső előterjesztői indokolás a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII ...
... emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről A nemzeti ...  jelentkezők törvényes képviselőire. 2. A tanév, a tanítási év 2. § (1) A nevelési ... -oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni. (2 ...
...  305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i 2019/1020/EU európai parlamenti és ... ” szövegrész, f ) 20. § (1) bekezdés d) pontja. 10. A vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi ... és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 ...
... feladatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet módosításáról 4423 A 2022. évi férfi ... szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról 4425 323/2020 ... anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet ...
... közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20.  §-a alapján a ... során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján ... szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20 ...
... principles of Union law, HAVING in mind the rules of customary international law as codified in the ... the necessary consequences from Union law as interpreted in the judgment of the CJEU in Case C-284/16 Achmea (Achmea judgment), ... bilateral investment treaties) are contrary to the EU Treaties and, as a  result of this ...
... szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20.  §-a ... és a  közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019 ... . (III. 13.) IM rendelet 20.  §-a alapján a  Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában ...