Mégse

Találat(ok)

... 20. fizika, ének-zene fizika, ének-zene, művészettörténet 2019. október 25., 14.00 2. A 2019 ... emberi erőforrások minisztere 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete a 2019/2020. tanév rendjéről A nemzeti ... rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. 5. 2019. október 20. A ...
... M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 110. szám 4001 2. The Parties shall cooperate as ...  beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről 4065 2019. évi LV ... legkésőbb a  választottbírói testület létrehozását követő 20 napon belül benyújtja az  eljárást ...
... . szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2019. (VI. 18.) BM utasítás a fejezeti és központi ... 21/2019. (VI. 18.) EMMI utasítás az Állami Egészségügyi Ellátó Központ szervezeti és működési szabályzatáról 3206 ... 3202 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2019. évi 36. szám I. Utasítások A belügyminiszter 12 ...
... 99. szám Tartalomjegyzék 138/2019. (VI. 13.) Korm. rendelet A Stipendium Hungaricumról szóló 285 ... . (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról 3452 4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet A Nemzetiségi ... 3452 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 99. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 138/2019 ...
... . szám Tartalomjegyzék 135/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet A szakképzési megállapodásról 3340 136 ... /2019. (VI. 11.) Korm. rendelet Beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek ... 3340 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 97. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 135/2019 ...
... . szám Tartalomjegyzék 134/2019. (VI. 7.) Korm. rendelet A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a ... .) Korm. rendelet módosításáról 3324 26/2019. (VI. 7.) AM rendelet Az egyes agrártámogatásokat ... 3324 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 96. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 134/2019 ...
... MAGYAR KÖZLÖNY M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A 2019. május 16., csütörtök 84 ... . szám Tartalomjegyzék 115/2019. (V. 16.) Korm. rendelet Az egyéb kötöttpályás közlekedési ... tevékenység bejelentésével összefüggő bírságról 2984 116/2019. (V. 16.) Korm. rendelet A ...
... lévő szerződések esetében a 2018/2019. tanév II. félévének teljesítését követő kifizetések során kell ... 2352 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2019. évi 29. szám 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27 ... program és annak minősége – 20-as súlyszámmal; c) belsőépítészeti koncepció és annak kialakítása – 20-as ...
... üresen hagyni. A pályázó a  20…/20…-..s tanév végi tanulmányi átlageredményét a  bizonyítvány ...  alábbiakat: – a 20…/20tanév II. félévéről szóló iskolalátogatási igazolást, – az előző tanév/I ... . A pályázó a  20…/20…-..s tanév végi tanulmányi átlageredményét a  bizonyítvány másolatának ...
... Young People”) 2018/2019. tanév második félév Felsőoktatási intézmény megnevezése Ösztöndíj mértéke ... People”) elnevezésű ösztöndíjprogram 2018/2019. tanév második féléve vonatkozásában az 1. melléklet ... 2652 V. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 74. szám A Kormány tagjainak rendeletei A ...