Mégse

Találat(ok)

... Budapest Budapest XVII. kerület 5 261 370 12 361 385 20 Budapest Budapest XVIII. kerület 5 517 ... 052 245 20 041 215 1034 Fejér Tabajd 0 841 340 1035 Fejér Tác 678 215 959 750 1036 ... Somogy Kőkút 2016 Somogy Kőröshegy 2017 Somogy Kötcse 2018 Somogy Kutas 2019 Somogy ...
... az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról szóló 42/2019. (IX. 20.) AM ... hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet 4. § (1) bekezdésében a ... /2019. (VI. 20.) AM rendelet a) 3. § (2) bekezdésében az „1025 millió forint” szövegrész helyébe a ...
... és tanácsi rendelet 20.  cikk (4)  bekezdésében, valamint az  (EU) 2019/818 európai parlamenti és ... határozat módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet ... )  2019/816 rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/818 európai parlamenti és ...
... szóló 1774/2019. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról 11130 1931/2021. (XII. 20.) Korm ... 713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi ... Substances shall be Specified Substances except as identified on the Prohibited List. No Prohibited Method ...
... irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. június 20-i (EU) 2019/1159 európai parlamenti és tanácsi ... , az  (EU) 2018/1862 és az  (EU)  2019/816 rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019 ... rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet ...
... Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 48/2019. (XII. 11.) OGY határozat ...  vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021 ... ) Az a vállalkozás részesülhet a támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben ...
... külügyminisztert, hogy az  Ösztöndíjprogram első ütemében, a  2022–2023-as tanév őszi szemeszterére ...  Ösztöndíjprogram első ütemében, a 2022–2023-as tanév tavaszi szemeszterére vonatkozóan az 5. pont ... megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról 10248 16/2021. (XII. 8.) MEKH rendelet A ...
... M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 217. szám 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25 ...   tanév időtartamának meghosszabbításáról szóló 197/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet, a veszélyhelyzet ... szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet ...
... munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1152 európai parlamenti és tanácsi irányelv 3–7 ... szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20.  §-a alapján a  Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő ... szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20 ...
... 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az 1.  melléklet 2. és 4.  pontja tekintetében a ... elfogadását követő tanév kezdetével tanulmányaikat megkezdők számára emeli a  tankötelezettség tartalmát, úgy ... végzések.) [20] A jogalkotói egyértelműség körében irányadó Knk.IV.37.340/2015/3. számú kúriai végzés ...