Mégse

Találat(ok)

... munkavállalók vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 46/2019. (XII. 20.) ITM rendelet hatályon kívül ... betöltő munkavállalók vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 46/2019. (XII. 20.) ITM rendelet. 2 ... összefüggő munkakört betöltő munkavállalók vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 46/2019. (XII. 20 ...
...  elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 243/2019. (X. 22.) Korm. rendelet módosítása 20 ... /2019. (X. 22.) Korm. rendelet módosításáról 12396 A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a ... szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 20/B. §-a szerinti díjátalányfizetéssel érintett ...
... megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a ... rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról, valamint egyes kormányrendeletek ... feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019.  (XII.  20.) Korm ...
... módosított, a helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 30/2019. (III. 20.) ME határozatban dr. Nagy Ádám, ... .) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 269/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a ... % ≤ … mulasztás elkövetéséért 65 000 30% ≤ … cselekmény, SJ = súlyos jogsértés, EJ 20% ≤ … < 30% E 1 500 000 feladó, felrakó, szállító, járművezető ...
... módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához ... a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/817 ... ) létrehozásáról szóló 810/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1155 európai ...
... felhasználásáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1024 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, e) a ... . kezdeményezésben részvételre jogosultak. 2) A jelen Egyezmény alkalmazásában a „tanév” az egy adott ... 20. 9001–9500 2 500 34001–34500 9 000 59001–59500 15 400 154501–156500 10 600 199001–199500 ...
... használat fegyelmi és kártérítési felelősséget von maga után. 20. A  BM felhasználó jogosult az ... , helyettes államtitkár, jogszabály alapján helyettes államtitkári juttatásra jogosult személy Vezető 2 20 ... szóló 2019. évi CVII. törvény 103. § (1) bekezdés 15. pontjára figyelemmel, a következő utasítást adom ...
... H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2023. évi 56. szám 5427 3. § Az Szmsz. 20. § (4) bekezdése ... veszti a  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget érintő egyes szabályokról szóló 32/2019. (IX. 12 ... megfelelően tett vagyonnyilatkozata egy példányát zárt borítékban átvettem. Budapest, 20… év ………… hó … nap ...
... 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet 20/A.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a ... /2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 83/A.  § (2) bekezdésében az „az ötezer” szövegrész helyébe az „a ... . § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A  következő tanév vagy félév megkezdését ...
... Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963 (hereinafter referred to as “the Convention ... persons and property on board; and b) when the State of the operator is not the same as the State of ... this Convention shall be interpreted as authorizing or requiring any action in respect of offences ...