Mégse

Találat(ok)

... Külhoni Magyarságért Díjról szóló 1/2019. (IV. 12.) ME rendelet alapján augusztus 20-a, nemzeti és állami ... szervek Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról szóló 3/2019. (III. 20.) BVOP utasítás 15. pontja ... tankönyvkiadási feladatok, 20. a közreműködés a szakmai vizsgaszervezési feladatok ellátásában, 21 ...
... , 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (2) bekezdésének ... módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet I ... irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019 ...
... megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a rendelethez ... megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján a  Magyar ... történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20.  § (1)  bekezdése, valamint (2)  bekezdés ...
... /2024. tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről 7098 174/2023. (VIII. 24.) KE határozat A bírósági ... keretében történő megvalósításával kapcsolatos további feladatokról 7109 20/2023. (VIII. 24.) GFM ... mértékére; e) a 20. § szerinti gazdasági társaságok által foglalkoztatott munkavállalók részére ...
... szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20.  § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny ... előterjesztői indokolás a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelethez 1066 ... tartozó indokolások Végső előterjesztői indokolás a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII ...
... belügyminiszter 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelete a 2023/2024. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről ...   egyéb munkakört betöltőkre, valamint h) a tanulók és a jelentkezők törvényes képviselőire. 2. A tanév ... , a tanítási év 2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a ...
... hatásköréről szóló 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet módosítása 3. § Az idegenrendészeti szerv ... kijelöléséről és hatásköréről szóló 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet 1.  melléklete az 1. melléklet szerint ... . rendelethez Az  idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről szóló 126/2019. (V. 30.) Korm ...
... hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e. (2) A  Belügyminisztérium igazgatása 2318,4 ... befizetés esedékessége az  első három negyedév vonatkozásában a  negyedévet követő hónap 20. napja ... vonatkozásában a  negyedévet követő hónap 20. napja, a  negyedik negyedévben december 10-e. A  (3)  bekezdés ...
... veszélyezteti, és azt a  kormányzati célú hírközlési szolgáltató engedélyezi.” 11. § Az R1. a következő 20 ... /B. §-sal egészül ki: „20/B.  § A  kormányzati célú hírközlési szolgáltató és az  EDR-közreműködő ... alapján” szöveg lép. 15. § Hatályát veszti az R1. 17. § (8) bekezdése és 20. § (3) bekezdése. 2. A ...
... kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1158 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek ... . június 20-i (EU) 2019/1152 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, c) a várandós, a ... adatait. 20. § [Közlés] (1) Az írásbeli jognyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha azt a ...