Mégse

Találat(ok)

...                             Összesen: …………………… fő A tanulók neveznek a 2022/2023-as tanév Országos Szakmai Tanulmányi ...                             Összesen: …………………… fő A tanulók neveznek a 2022/2023-as tanév Országos Szakmai Tanulmányi Versenyére ... szakképesítés (OKJ 54 344 01) 2022/2023-as tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének meghirdetéséről 5255 ...
... szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 87/2022. (III. 7.) Korm. rendeletet,   20. az elektronikus ... megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendeletet,  89. a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó ... foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019.  évi CVII. törvény (a továbbiakban: Küt.) rendelkezéseit kell ...
... utasítás A Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (VII. 26.) Miniszterelnökség ...  2022/2023-as tanévben 5150 A Technológiai és Ipari Minisztérium elismerési hírei a 2022. október 23 ... H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2022. évi 65. szám 5111 20. KSH statisztikai számjele ...
... . 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 7185 a Széchenyi Pihenő Kártya ... M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 175. szám 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29 ... megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –, a 2022/2023. tanév ...
... 7177 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 174. szám a 2022/2023-as tanév bármely időszakában ...   továbbiakban együtt: tornaterem) tekintetében akkor köteles megtenni, ha a  tornatermet a  2021/2022-es tanév ...
... /2019. (IV. 12.) ME rendelet alapján augusztus 20-a, nemzeti és állami ünnep alkalmával a 2022. évben ... pénzügyi szolgáltatókkal kapcsolatos fogyasztói panaszok előterjesztésének elősegítéséhez; 20. a ... a  központi írásbeli versenyre a  végzős évfolyamok tanulóinak 20%-a nevezhető. A Pék szakma esetén ...
... egyes kormányrendeletek módosításáról 6448 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet A 2022/2023. tanév ... intézkedésekről szóló 1739/2018. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról 6464 1467/2022. (IX. 29 ... . rendelete a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról A Kormány az Alaptörvény 53 ...
...   „2011/829/EU és (EU) 2019/1345” szövegrész helyébe a  „2011/829/EU, (EU) 2019/1345 és (EU) 2022/180 ... .  pontjában foglalt táblázat C:2, C:3, C:4–C:5, C:6, C:7–C:8, C:9, C:10–C:13, C:14–C:18, C:19, C:20, C:21 ... , C:23, C:26 és C:27–C:31 mezőjében az  „(EU) 2019/1345” szövegrész helyébe az  „(EU) 2022/180 ...
... közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20.  § (2) bekezdés b) pontja ... szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján – szükséges közzétenni. ... történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20.  § (1) bekezdésében és (2) bekezdés b ...
... 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 1.  § (7a)  bekezdésében ... . tanév rendjéről 5465 23/2022. (VII. 29.) BM rendelet A szerződéses határvadászok képzéséről és ...  nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell ...