Mégse

Találat(ok)

... MAGYAR KÖZLÖNY M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A 2022. december 7., szerda 201 ... . szám Tartalomjegyzék 496/2022. (XII. 7.) Korm. rendelet Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 8376 ... 8376 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 201. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 496/2022 ...
... INDOKOLÁSOK TÁRA A M A G YA R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2022. december 7., szerda ... /2022. (XII. 2.) MNB rendelethez 1198 Végső előterjesztői indokolás a pénztárak és a ... Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2022. (XII. 2.) MNB rendelethez 1200 ...
... INDOKOLÁSOK TÁRA A M A G YA R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2022. december 7., szerda ... összefüggő módosításáról szóló 480/2022. (XI. 28.) Korm. rendelethez 1192 ... 1192 I N D O K O L Á S O K T Á R A • 2022. évi 119. szám III. Kormányrendeletekhez tartozó ...
... . szám Tartalomjegyzék 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet Az uniós szankciók életbelépése okán az ...  üzemanyagárral kapcsolatos egyes rendelkezésekről 8321 495/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet Az egyes ... 8320 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 200. szám Tartalomjegyzék 1600/2022. (XII. 6.) Korm ...
... MAGYAR KÖZLÖNY M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A 2022. december 2., péntek 199 ... . szám Tartalomjegyzék 493/2022. (XII. 2.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos ... módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról 8308 53/2022. (XII. 2.) MNB ...
... megállapodás kihirdetéséről szóló 2022. évi LII. törvényhez 1152 Végső előterjesztői indokolás a Magyarország ... védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2022. évi LIII. törvényhez 1153 Végső előterjesztői ... 1152 II. I N D O K O L Á S O K T Á R A • 2022. évi 118. szám Törvényekhez tartozó indokolások ...
...  1222. évi Aranybulla jelentőségéről és az Aranybulla Napjáról szóló 2022. évi XLVI. törvényhez 1094 ... megvalósításához kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2022. évi XLVII. törvényhez 1094 Végső ... 1094 II. I N D O K O L Á S O K T Á R A • 2022. évi 117. szám Törvényekhez tartozó indokolások ...
... 198. szám Tartalomjegyzék 2022. évi LII. törvény Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai ... , másrészről a Katari Állam közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről 8167 2022. évi LIII ... 8166 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 198. szám Tartalomjegyzék 1598/2022. (XII. 1.) Korm ...
... INDOKOLÁSOK TÁRA A M A G YA R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2022. december 1., csütörtök ... szóló 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez 1088 Végső előterjesztői indokolás a tőkepiaci szervezetek ... ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 52/2022. (XI. 29.) MNB ...
... INDOKOLÁSOK TÁRA A M A G YA R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2022. december 1., csütörtök ... módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 482/2022. (XI. 28.) Korm. rendelethez 1086 ... 1086 I N D O K O L Á S O K T Á R A • 2022. évi 115. szám III. Kormányrendeletekhez tartozó ...