Mégse

Találat(ok)

...   nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény 48 ... hatásköréről szóló 182/2022.  (V. 24.) Korm.  rendelet 54.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben ... b)  pontja, valamint az  (EU)  2022/2528 bizottsági rendelet 2.  cikk (3)  bekezdés b)  pontja ...
...  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közszolgálati szabályzatáról szóló 1/2022. (I. 31 ...  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közszolgálati szabályzatáról szóló 1/2022. (I. 31 ... Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közszolgálati szabályzatáról szóló 1/2022. (I. 31 ...
... 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása 10. § A fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról ... , valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet [a ... továbbiakban: 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet] 10. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 6. Az ...
... Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai az Egészségügyi Világszervezet 2022. májusi ... minimálbérekről szóló, 2022. október 19-i (EU) 2022/2041 európai parlamenti és tanácsi irányelv ... Egészségügyi Rendszabályai az Egészségügyi Világszervezet 2022. májusi 75. Közgyűlése által elfogadott ...
... minimálbérekről szóló, 2022. október 19-i (EU) 2022/2041 európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését ... felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.136/2023/2. számú végzése és a Győri Törvényszék 9.K.700.929/2022/6 ... Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai az Egészségügyi Világszervezet 2022. májusi 75 ...
... tartalmaz. A Vht. 2017. június 23. napja és 2022. szeptember 30. napja között hatályban volt 240/A.  § (7 ... tartalma, illetve az  arra vonatkozó, a  Kfv.II.37.762/2022/24. számú jogerős ítélet szerinti kúriai ...  döntés ellen nincs helye fellebbezésnek. 63. § Az Alaptörvény 35.  cikk (2)  bekezdésének 2022 ...
... 3098 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2024. évi 52. szám megállapításáról szóló, 2022. május 31-i (EU ... ) 2022/1173 bizottsági végrehajtási rendelet 8. és 9.  cikke szerinti támogatásokra vonatkozó eljárás ... rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény 10. § (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatási azonosító (a ...
...   alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról szóló  397/2022. (X. 20 ... .) Korm. rendelet [a továbbiakban: 397/2022. (X. 20.) Korm. rendelet] szerint ellátandó feladatokat is ... megszűnéséről, továbbá miniszteri jóváhagyásáról szóló 430/2022. (X. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban ...
...   digitális szolgáltatások egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv módosításáról szóló, 2022. október 19-i ... (EU) 2022/2065 európai parlamenti és tanácsi rendelet és az  online közvetítő szolgáltatások üzleti ...
... megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény módosítása 197. § A ... veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény a) 15/C.  § (1 ... összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény módosítása 198. § A területi közigazgatás ...