Mégse

Találat(ok)

... módosításáról 36 A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V ... kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 14. §-a és 15. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és ... Alkotmánybíróság a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022 ...
... felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2022. évi LIX. törvényhez 26 Végső ... 2022. évi LX. törvényhez 38 Végső előterjesztői indokolás a cselekvő fogyasztóvédelem érdekében ... Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2022. évi LVIII. törvényhez Általános indokolás Az elítélt személyek ...
... .) MEKH rendelet módosításáról szóló 15/2022. (XII. 15.) MEKH rendelethez 20 V. A Kormány tagjainak ... részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet módosításáról szóló 29/2022. (XII. 15.) IM rendelethez 21 ... támogatásának mértékéről szóló 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet módosításáról szóló 15/2022. (XII. 15.) MEKH ...
... /2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez 16 Végső előterjesztői indokolás a Helikon Kastélymúzeum ... meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 517/2022. (XII. 13 ... biztosítási tárgyú MNB rendeletek módosításáról szóló 55/2022. (XII. 13.) MNB rendelethez 18 ...
...  nyugellátások és egyes más ellátások 2023. január havi emeléséről szóló 506/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez 14 ... emeléséről szóló 506/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény ...
... rendeletek módosításáról szóló 41/2022. (XII. 9.) BM rendelethez 10 Végső előterjesztői indokolás az ... /2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról szóló 9/2022. (XII. 9.) PM rendelethez 11 ... kapcsolatos belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 41/2022. (XII. 9.) BM rendelethez A ...
... Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairól szóló 499/2022. (XII. 8.) Korm ... költségvetési szerv általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 500/2022. (XII. 8.) Korm. rendelethez 7 ... szóló 499/2022. (XII. 8.) Korm. rendelethez Az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény ...
... szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 495/2022. (XII. 6.) Korm. rendelethez ... igazságügyi szakértői igazolványról szóló 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet módosításáról szóló 24/2022. (XII ... űrlapokról szóló 22/2010. (V. 7.) IRM rendelet módosításáról szóló 25/2022. (XII. 6.) IM ...
...   2022. december 31-én hatályos jogszabályi h) az Alkotmány 2010. július 5-ei módosítása ...
... 223. szám Tartalomjegyzék 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet A környezetvédelmi hatósági és ... igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 11577 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet A ... 11576 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 223. szám Tartalomjegyzék 83/2022. (XII. 30.) BM ...