Mégse

Találat(ok)

... 4877 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2019. évi 49. szám 20. melléklet a 2/2019. (IX. 12.) BM ... 4770 19. § 20. § H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2019. évi 49. szám (2) Az ... /2019. (IX. 12.) HM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 4722 30/2019. (IX. 12.) ITM utasítás ...
... munkakör” 8. melléklet a 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelethez A 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019 ... . (V. 10.) BM rendelet módosításáról 6053 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet Egyes köznevelési tárgyú ... 6108 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 147. szám 20. Az R2. 2. melléklet II. rész „A 29 ...
... . szám Tartalomjegyzék 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet Egyes továbbadott támogatások ... kihelyezésének részletes szabályairól 5429 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet Az állattenyésztésről 5446 ... 5428 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 133. szám 1461/2019. (VII. 30.) Korm. határozat Az ...
... H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2019. évi 42. szám 3967 20. A munkavégzési kötelezettség ... 4014 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2019. évi 42. szám 20. függelék NYILATKOZAT Önkéntes ... /2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 72. §-ában szereplő kizáró ok nem áll fenn. ………………………, 20…… év …………… hó ...
... 4840 17. 18. 19. 20. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 126. szám Művészeti szakgimnázium ... helyezéséről 4822 176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet Az egyes ügyintézési folyamatok ... M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 126. szám 4855 3. melléklet a 176/2019. (VII. 18.) Korm ...
... 20. fizika, ének-zene fizika, ének-zene, művészettörténet 2019. október 25., 14.00 2. A 2019 ... emberi erőforrások minisztere 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete a 2019/2020. tanév rendjéről A nemzeti ... rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. 5. 2019. október 20. A ...
... M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 110. szám 4001 2. The Parties shall cooperate as ...  beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről 4065 2019. évi LV ... legkésőbb a  választottbírói testület létrehozását követő 20 napon belül benyújtja az  eljárást ...
... . szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2019. (VI. 18.) BM utasítás a fejezeti és központi ... 21/2019. (VI. 18.) EMMI utasítás az Állami Egészségügyi Ellátó Központ szervezeti és működési szabályzatáról 3206 ... 3202 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2019. évi 36. szám I. Utasítások A belügyminiszter 12 ...
... 99. szám Tartalomjegyzék 138/2019. (VI. 13.) Korm. rendelet A Stipendium Hungaricumról szóló 285 ... . (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról 3452 4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet A Nemzetiségi ... 3452 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 99. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 138/2019 ...
... . szám Tartalomjegyzék 135/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet A szakképzési megállapodásról 3340 136 ... /2019. (VI. 11.) Korm. rendelet Beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek ... 3340 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 97. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 135/2019 ...