Mégse

Találat(ok)

... összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról 7825 ... . pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24 ... ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V ...
... Magyar Honvédség Egészségügyi Központot a  2022. december 31. napjáig bármilyen jogviszony alapján ... Egészségügyi Központ 2022. december 31. napjáig peres, illetve nemperes eljárást kezdeményezett, ilyen ... Egészségügyi Központtal szemben a 2022. december 31. napjáig bármilyen jogviszonyból eredően megindított peres vagy nemperes eljárásokban, ...
... Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (X. 25.) MNB utasítás módosításáról 5144 A ... Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közszolgálati szabályzatáról szóló 1/2022. (I. 31 ... Szabályzatáról szóló 4/2022. (X. 25.) MNB utasítás módosításáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23 ...
... eszközei és forrásai közötti lejárati összhang szabályozásáról szóló 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet módosításáról szóló 42/2023. (IX. 27.) MNB rendelethez 1117 ... összhang szabályozásáról szóló 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet módosításáról szóló 42/2023. (IX. 27 ... biztosítja a  bankrendszerben a  lakossági jelzáloghitelek jelzálogalapú, hosszú lejáratú, stabil ...
... összhang szabályozásáról szóló 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet módosításáról 7738 56/2023. (IX. 27.) AM ... hatályba. 14. Az egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II ... . törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló 2022. évi IV. törvény módosítása 42. § Az egyes ...
... megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról 7725 ... tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról* 1. Az  Országgyűlés ... bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2 ...
... következőket rendeli el: 1. Az egyes gazdasági tárgyú intézkedésekről szóló 471/2022. (XI. 21.) Korm ... . rendelet módosítása 1. § Az egyes gazdasági tárgyú intézkedésekről szóló 471/2022. (XI. 21.) Korm ... Tanácsa Köf.5.005/2022/4. számú határozatára, melyben a  Kúria megállapította, hogy úthasználati díj ...
... -231-1/2022., 2022. augusztus 2. g) Államháztartási nyilvántartási száma: 229726 h) Kincstári ... adatok gyorselemzésének elkészítésében, d) a rövid és hosszú távú (szakpolitikai) elemzések ... figyelemmel, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022.  (V.  24.) Korm. rendelet 95 ...
... szükséges további ingatlanokkal, amely hozzájárul Szeged és térsége hosszú távú fejlődéséhez. Ezen túl a ... mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül. 2022-ben a  szakorvosjelöltek esetében ... ellátása. Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LV. törvény 11.  §-ára ...
... 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a  környezetvédelmi hatóság az ... .  törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm ... történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján elrendelt ...