Mégse

Találat(ok)

... utalásként a  megyére utaló elnevezés a  2022. december 31-én hatályos jogszabályi h) az Alkotmány ...
... szabályozás jelenleg is tiltja a  pártok számára külföldi támogatás elfogadását, ám ezt a  szabályt 2022 ... szóló 2022.  évi XXVII.  törvény 5.  § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(6a) A ... források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022.  évi XXVII.  törvény 77/A.  § (2) bekezdése a ...
... Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (X. 25.) MNB utasítás módosításáról 6087 A ... Szabályzatáról szóló 11/2022. (IX. 6.) KKM utasítás módosításáról 6236 A Pénzügyminisztérium adatvédelmi ... Szabályzatáról szóló 4/2022. (X. 25.) MNB utasítás módosításáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény ...
... egyes rendelkezésekről szóló 490/2022. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 589/2023. (XII ... fejlesztéspolitikai intézményrendszer egyfajta centralizációja már 2022-ben megkezdődött azáltal, hogy több ... versenyképessége a hatékony, átlátható és eredményes, valamint hosszú távon fenntartható működés biztosítása ...
... gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról 10400 Az Építési és ... kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet ... A Belső Biztonsági Alap Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1556/2022. (XI. 21 ...
... kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm ... szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a  kormányzati igazgatásról szóló ... szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 49/A. §-sal egészül ki: „49 ...
... feladatainak meghatározásáról szóló 591/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról 10214 A ... – Kecskemét tűzoltóság” című és a KEHOP-1.6.0-15-2022-00030 azonosító számú, „Logisztikai ... II.  melléklete módosításának kihirdetéséről szóló 542/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1 ...
... tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V ... tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26 ...   pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról szóló 57/2022 ...
... devizaárfolyam-kompenzáció megállapításának részletes szabályairól szóló 13/2022. (XI. 18.) KKM rendelet ... 10133 26/2023. (XII. 14.) OGY határozat Az Állami Számvevőszék 2022. évi szakmai tevékenységéről, az ... Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2022 címmel benyújtott beszámoló ...
... utasítás A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 2/2022. (VI. 17.) GFM utasítás módosításáról 6057 ... szóló 6/2022. (II. 4.) ORFK utasítás és az ittasság ellenőrzéséről szóló 40/2018. (VI. 29.) ORFK ... /2023. (XII. 14.) GFM utasítása a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 2/2022. (VI. 17.) GFM utasítás ...