Mégse

Találat(ok)

... kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24 ... alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66 ... 182/2022. (V. 24.) Korm.  rendelet 66.  § (1)  bekezdés 2., 6., 7., 8., 16. és 26.  pontjában ...
... létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat ... , tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról ... felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm ...
... Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2022. (III. 10.) OAH utasítás módosításáról 1604 ... /2022. (VIII. 5.) PM utasítás módosításáról 1724 1/2024. (IV. 30.) IM KÁT utasítás Az Igazságügyi ... Működési Szabályzatáról szóló 1/2022. (III. 10.) OAH utasítás módosításáról Az atomenergiáról szóló ...
... szóló, 2022. augusztus 1-i (EU) 2022/1362 bizottsági végrehajtási rendelet, 51. a légiforgalmi ... hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 8.  pontjában meghatározott feladatkörömben ... hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 8.  pontjában meghatározott feladatkörömben ...
... szóló 11/2022. (IX. 6.) KKM utasítás módosításáról 1547 A fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a ... kiterjed a  Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2022. (VI. 28.) BM ... Szabályzatáról szóló 2/2022. (XII. 28.) ÉKM utasítás 1.  melléklet 4.  § (2)  bekezdés a)  pontjában ...
... szóló 1353/2022.  (VII.  21.) Korm. határozatban („Fogyasztóvédelmi Politika”) megfogalmazott célok ...  fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre a  visszautasított beszállás, a  légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén ...
... -rendszer) és az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról szóló (EU) 2022/850 európai parlamenti és a tanácsi ...   (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról szóló (EU) 2022/850 európai parlamenti és a  tanácsi rendelet ... szóló, 2022. május 30-i (EU) 2022/850 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges ...
... költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 2/2022. (I ...
... szubszaharai Afrika és Irak térségre történő terjeszkedése Az EBRD 2022. éves közgyűlése elvi jóváhagyás ... egyértelműsítésre kerül. 9. § A javaslat az  (EU) 2022/2554 európai parlamenti és tanácsi rendelet 19 ... következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló 2022. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2024. évi VIII ...
... szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról 2670 Az egészségügyi ellátással ... /2012/EU, a 600/2014/EU, a 909/2014/EU és az (EU) 2016/1011 rendelet módosításáról szóló, 2022 ... . december 14-i európai parlamenti és tanácsi rendeletben [a továbbiakban: (EU) 2022/2554 európai ...