Mégse

Találat(ok)

... a vidékfejlesztés és az építésügy átfogó stratégiáját, meghatározza rövid, közép- és hosszú távú ... erdőtörvényben meghatározott mó- don a hosszú távú erdőállomány-gazdálkodási tervekben rögzített és ... ) tudományosan megalapozott rövid, közép- és hosszú távú gazdasági és munkaerő-piaci előrejelzéseket, ...
... hatásvizsgálatokat, elemzéseket, kö- zép- és hosszú távú előrejelzéseket készít, egybeveti azokat a ... , valamint hosszú távú szerkezetátalakítási programok kidolgozásá- ban és megvalósításában; h) közreműködik ...
... 154 MAGYAR KÖZLÖNY — a májat tapintással és a májkapuban végzett nyolc- tíz centiméter hosszú és ... kombinált módszerek: — hosszú idej´´ tárolás (90 nap 15—20 ˚C-on, 140 nap u 4—6 ˚C-on), — mechanikai, kémiai ...
... Határőrség Napja alkalmából, beosztásában hosszú id´´ át végzett kiemelked´´ tevékenysége elismeréseként ... ’’ Ev´´ lásd ,,Kanál, Kés, ViIla’’ Ev´´ a hosszú oldal egyik vége F.N. (H ...
... - rövid 017 1 A 2 1 1 6 2 Nem nyer.érd. szervek kötvénye - hosszú 018 1 A 2 1 2 1 Jegybanki kötvény ... - rövid 019 1 A 2 1 2 2 Jegybanki kötvény - hosszú 020 1 A 2 1 3 1 1 Hitelintézeti kötvény - rövid ... Jegybanknál elhelyezett betétek - hosszú 071 1 A 4 1 2 Jegybanki passzív repo 072 1 A 4 2 1 Belföldi ...
... , program és a területren- dezési terv időtávlatai: a) rövid táv: 2 évig, b) középtáv: 3—6 év, c) hosszú ... megvalósí- tásuk tervezett időbeli ütemezése (hosszú, közép-, rövid táv). d) A fejlesztési célok értelmezése ...
... ............................. évig 3. Egyéb hosszú lejáratú tartozása van-e? — nem — igen ...
... ´´ — hosszú idől o oszak alatti megtérülése in- dokolja. 2. A kezesi szerződés érvénybelépésének feltétele ...
... ’’ tagozat, 2+10 évfolyamos (hosszú) tanszakok 1998/50. szám ,,A’’ és ,,B’’ tagozat, rövid tanszakok ... és nagy hangon hosszú hangokat fújni, lekerekített befejezéssel, — megfelel´´ gyorsasággal ... a rekesz- izommal történ´´ támasztást megfelelő oen alkalmazni, — hosszú (tenuto) és különböz ...
... hosszú távon nem biztosítható; b) az alkalmazásra tervezett berendezések típus, illető- leg egyedi ... ellátásának hosszú távú programja építési, felújítási és ellenőrzési feladatainak végrehajtását. 7. § Az 1 ... , tárgyakon a spóra hosszú éveken át megtartja a fert´´ oképességét. oz´´ 2. Fert´´ forrása: A beteg ...