Mégse

Találat(ok)

... -európai térség történeti értéke- lésével, hosszú távú társadalmi és politikai folyamataival kapcsolatban ... , értékeléseket, rövid és hosszú távú prognózisokat készít, — szükség szerint gondoskodik a kutatási ...
... folyadék hosszú távú tá- rolását vagy végs´´ elhelyezését lehet´´ tev´´ formába való o ové o ... álta- lában szigorú üzemi paraméterekre tervezik, mint pl. kar- bantartás nélküli hosszú ... figyelmet kell fordítani a hosszú élettartam, nagy biztonság és üzembiztonság elérése érdekében. A méret ...
... ) 0,6380 16,08 2016 szántó 0,4946 9,45 2018/1 kert 0,0691 1,92 2022 kert 0,0295 0,82 2038 szántó, gyep ...
... 5714 MAGYAR KÖZLÖNY Az ellenőrzési részjelentés 6. § 1999/90. szám az ellen´´ hosszú szakmai ...
... biztosa megítélése szerint a kezdeményezés nem vezetett, vagy ésszerűtlenül hosszú id´´ múlva ... bentlaká- sos szociális intézményekre vonatkozó hosszú távú re- konstrukciós program kidolgozását 3 ...
... ´´ rendes körülmények között 30 napnál rövi- u: debb idej´´ folyamatos használatra tervezett. u Hosszú ... tartozik; — a II.b osztályba tartozik, ha hosszú idej´´ használat- u ra szánták, kivéve, ha szájüregben ... . 2.4. 8. szabály Valamennyi beültethet´´ eszköz és hosszú idő otartamú sebészeti invazív eszköz a II.b ...
... elfelejtett szerszámokat és műveleteket, ezek mel- lett a hosszú távon védelmet biztosító új anyagokat és ...
... feljelent´´ hosszú id´´ eltelte után, levélben értesítik arról, hogy ot o feljelentését irattározták. Teljes szöveg: 57. § (5) bek. ... javaslatát. Az igazságügy-miniszter az ajánlásra hosszú ideig sürgetés ellenére sem válaszolt, majd azért ... gyámhatóságnak. II. A jogbizonytalanság mellett a panaszosnak a családhoz való joga sérült azzal, hogy hosszú ...
... hosszú távú fenntartható hasznosítása érdeké- rak védelmér ...
... ´´ combprotézis belsőrös ozáras térdízülettel 1113300003 L-323 Bőrprotézis hosszú combcsonkra ... hosszú csonkra L-251 1112400003 Csővázas lábsz. prot. röv. csonk. L-252 1113000000 1113100000 Eszköz ... . hosszú felkarcs., öntőgyantából 1 24 1 SZ G 366 000 1133200001 K-322 Vállhúzós protézis ...