Mégse

Találat(ok)

... közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályzatáról szóló 1/2022. (I. 27.) BM OKF utasítás ... Minisztérium épületeibe történő be- és kilépés, a benntartózkodás és a parkolás rendjéről szóló 1/2022 ... hatályba. 7. § Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 3/2022. (IX. 14.) ÉBM utasítás ...
... vonatkozó különleges szabályokról szóló 320/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet hatályon kívül ... kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról 4724 140/2024. (VI. 28.) KE határozat ... az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról A ...
... szóló 27/2022. (VII. 8.) MNB rendelet módosításáról szóló 31/2024. (VI. 24.) MNB rendelethez 599 ... ügyfélbefogadási megoldások használatáról 2022. november 22-én közzétett iránymutatások (EBA/GL/2022/15) (a ...  továbbiakban: EBA/GL/2022/15 iránymutatás) alapján indokolttá vált a pénzmosás és a terrorizmus ...
... anticiklikus tőkepuffer képzésének feltételeiről és az anticiklikus tőkepufferráta mértékéről szóló 27/2022 ... tőkepufferráta mértékéről szóló 27/2022. (VII. 8.) MNB rendelet 3. §-a a következő c) ponttal egészül ki ... ) szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2555 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést ...
... tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022.  (V. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 7. és 12 ... 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71 ... hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában meghatározott ...
...   központi egészséginformatikai szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet 5/A. § (5 ... ágazatot érintő stratégiák és hosszú távú fejlesztési tervek kidolgozásában, ágazati prioritások ...   egészségügyi ágazatot érintő stratégiák és hosszú távú fejlesztési tervek kidolgozásához; 2.1.16. az ...
... átruházása a település hosszú távú településfejlesztési, településrendezési céljait szolgálja. A Kiskunhalas ... szóló 2022. évi XLIV. törvény jobb alkalmazhatóságát. A törvényjavaslat alapján az  Európai ...   javaslat fő célja, hogy megóvja a  gyermekeket a  hosszú távú halláskárosodástól és annak egyéb ...
... rendelet módosításáról szóló, 2022. december 14-i európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban ... : (EU) 2022/2554 európai parlamenti és tanácsi rendelet] 19. cikkének megfelelően bejelenti a nemzeti ... kibocsátó intézmény a  jelentős kiberfenyegetést az  (EU) 2022/2554 európai parlamenti és tanácsi ...
... közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a 2022. évi kötelezettségvállalással ...  2022. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról ... . 152. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a 2022. évi ...
... kezeléséről és felhasználásáról szóló 17/2022. (XII. 1.) MK rendeletnek a 2024. évi felhasználási szabályok ... Hálózatfinanszírozási Eszköz 2022. évi CEF2 második körös pályázati kiírása keretében támogatott CEF ... egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a ...