Mégse

Találat(ok)

... szerint első alkalommal a 2022. IV. naptári negyedévre vonatkozóan teljesíti. 11. § Hatályát veszti ... felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95 ... ) és (9) bekezdéssel egészül ki: „(8) A  közlekedési hatóság 2022. július 6-át követően a  járművek ...
... rendelet alkalmazásában 1. kőolajtermék-előállító: a  2022. január 1-jén hatályos Gazdasági ... területén végző személy; 2. kőolajtermék-kereskedő: a  2022. január 1-jén hatályos Gazdasági ... mekkora arányt képvisel az Oroszországi Föderációból származó, 2022. június 3-át követően az  Európai ...
... intézkedésekről 188 Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2022 ... kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti ... céljából adatot igényelhet a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény (a továbbiakban ...
... vezető miniszter TKF-1/1893/3/2022. számú előterjesztésére – Bajsza Jaroszláv (született: Bajsza ... : 1985. november 11.) magyar állampolgárságát visszavonom. Budapest, 2022. december 13. Novák ... Katalin s. k., köztársasági elnök Ellenjegyzem: Budapest, 2022. december 15. Dr. Gulyás Gergely s. k ...
... hatályba. 4. § Hatályát veszti a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022 ... Országgyűlése, k) alapítás dátuma: 1949. augusztus 20., l) alapító okirat kelte, száma: 2022. június 29 ... ., KIHÁT/416/3/2022., m) jogállása: költségvetési törvény által meghatározott, a központi költségvetésben ...
... végrehajtásáról szóló keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 507/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, 1 ... Nemzetiségekért Díj 2022. évi díjazottjairól 215 A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős ... Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló 1/2022. (I. 14.) MvM utasítás. Dr. Gulyás Gergely s. k ...
... környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 ... igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez 332 ... módosításáról szóló 631/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez 333 Végső előterjesztői indokolás a ...
...  Közművelődési Minőség Díj adományozásáról szóló 11/2022. (XII. 29.) KIM rendelethez 330 ... Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj adományozásáról szóló 11/2022. (XII. 29.) KIM ... szintű közművelődési szakmai szolgáltató szervezet lássa el.  KSH Területi atlasz, 2022. május 1-jei ...
... az egyes felsőoktatási tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 617/2022. (XII. 29 ... elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 618/2022. (XII ...  turizmus ágazatot érintő módosításáról szóló 619/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez 327 Végső ...
... összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról 57 ... gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról Az állami vagyonról ... Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103.  § (1 ...