Mégse

Találat(ok)

... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 1999. július ... alkalmazható. 20. § (1) A rádió- és a televízió-szervezetek műsorában sugárzott, a saját műsort vezeték ... esetében pedig a jogszabály szerint vám fizetésére kötelezett személynek kell a 20. § (2) bekezdése ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 1999. június ... rendeletben állapítja meg.’’ 6. § A Tt. a következ´´ 20/A. §-sal egészül ki: o ,,20/A. § A számozással ... műsorelosztási szolgálta- tást, illetőleg szerezhetnek a Tt. 20. §-ának (2) bekezdése alapján ...
... HB 77 AS (20—70 dB) fülmögötti készülék 1 60 1 SZ* H 40 400 fix 33 575 B112100035 Kind H 380 (20—70 ... 1999/2000. tanév rendjér´´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3268 ... készülékek Viennatone 2000 AXA (20—70 dB) dobozos készülék 1 60 1 SZ* H 27 000 fix 16 915 B111000002 ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 1999. május ... számára megküldeni negyed- o évenként, a negyedévet követ´´ hó 20. napjáig. A vissza- o A Ktkr. a ... bírálja el. 8. § (1) A minisztérium a járadékot minden hó 20. napjáig folyósítja. (2) A járadék ...
... . 20.) FVM rendelet módosításáról . . . . . . . . . 42/1999. (IV. 23.) FVM r. A vágósertés min ... historical traditions in the different regions of the European States, have agreed as follows: ... form an integral part of the ratification, acceptance or approval and will have the same effect as from ...
... consuming countries, including those of the developing world, through a purposeful dialogue, as well as ... that end, have agreed as follows: The Governments of the Republic of Austria, the Kingdom of Belgium ... . The Participating Countries shall implement the International Energy Program as provided for in this ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 1999. március ... ) bek. 1995. évi LVII. tv. 20. § (3) bek., 22. § (1) bek. 1997. évi CXLI. tv. 23. §. 1996. évi LIII ... . (VII. 18.) Korm. r. 12. § (2) bek., 253/1997. (XII. 20.) Korm. r. 49. § (3) bek., 72/1996. (V. 22 ...
... -as tanév kezdetén a nemzetiségi tankönyvek nem jutottak el. Ennek egyértelm´´ az volt az oka, hogy ... 20. század egyik legnagyobb hatású liberális gondolkodója Isaiah Berlin 1958-as oxfordi székfog ... 7,62 5,93 258 190 1413 17,25 18,61 6 20 59 0,72 0,42 5 3 37 0,45 0,53 7 7 23 0,28 0,21 22 7 136 ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 1999. február ... ´´ tanév végét´´ számított két évig hatályban maradnak. o ol A Megállapodás felmondása esetén, annak az ... the status of the American International School of Budapest are as follows: Article 1 The authority ...
... pénzügyi alapjai éves költségveté- sének végrehajtásáról szóló törvény; 20. kincstári költségvetési ... o vásárolt szolgáltatásként kell elszámolni. Az előirányzatok 20. § (1) Az előirányzatok pénzügyi ... részletezett- foglalt határid´´ ség´´ tartalommal kitöltve január 20-áig meg kell ...