Mégse

Találat(ok)

... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 1998. október ... tevékenység engedélyezésének rendjéről Az 1998/99. tanév rendjér´´ szóló 17/1998. (IV. 17.) MKM rende ... legalább kilenc jelölt van. Fővárosi kisebbségi önkormányzat választása 16. § 20. § (1) Amennyiben az ...
... módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20/1998. (IX. 9 ... Kárrendezési Iroda közleménye az 1998. október 5557 20—30-ig terjed´´ id´´ o oszak — I ... oírt — legalább 20 vizsga, — legalább 180 kredit, melyekben a szakdolgozat leg- feljebb 18 kredit ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 1998 ... ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról ... - szak (félév, tanév) — havi ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, 1998. július 24., péntek 132/1998 ... — kérdéscsoport által felölelt ismeretanyag. Időtartama: A felkészülési id´´ kb. 20 perc, majd folya- o matosan ... " .DM GHODã" Osebna imena: dekliška, fantovska. Opis sebe/koga drugega. ,, '20 ,1 '58ä,1$ ýODQL ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 1998. június ... 25., 4530 A Kereskedelmi Vámtarifa 1998. évi alkalmazásáról szóló 4530 69/1997. (XII. 20 ... Körzet létesítésér´´ . . . . . . . . 4550 ol 20/1998. (VI. 25.) KTM r. A Hajdúsági ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 1998. június ... felmondást a másik Szerz´´ o Fél átvette. od´´ 20. Cikk Az Egyezmény hatása más egyezményekre Jelen ... obavijest o otkazu primila druga ugovorna stranka. ˇ Clanak 20. Utjecaj ovog Ugovora na druge ...
... . (VI. 3.) KTM r. 18/1998. (VI. 3.) NM r. 19/1998. (VI. 3.) NM r. 20/1998. (VI. 3.) NM r. 21/1998. (VI ... . b) az FNFT 20. számú melléklete szerinti kormányzati célú ... követől, oen ideiglenesen (időben, területileg stb.) korlátozhatja. 20. § Az elveszett, megsemmisült ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 1998. május ... 3632 MAGYAR KÖZLÖNY Korm. rendelet (a továbbiakban: R .) a 20. §-a után a következ´´ 20/A—20/D ... kapcsolatos szabályok 20/A. § (1) Ha külföldi vállalkozás [a külföldi székhe- ly´´ vállalkozások magyarországi ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, 1998. május 23., szombat 105/1998 ... főiskolákká átszervezésér´´ szóló 1971. évi 20. törvényere- ol j´´ rendelet hatálybalépése el´´ szerzett ... tanév végén tett gyakorlati vizsga a főisko- lai szint´´ záróvizsga részének tekinthetű o. b) Főiskolai ...
... . 29/1998. (V. 13.) IKIM r. Ára: 420,– Ft 19/1998. (V. 13.) MKM r. 20/1998. (V. 13.) MKM r. 21/1998 ... írtakat megvalósította, mivel a Pest és a Nógrád Megyei R end´´ okapitányságok III/III-as Osztályainak ... ´´ okapitányság or-f´´ III/III-as Osztálya ,,hazafias alapon’’ 1983. március 21. napján beszervezte ...