Mégse

Találat(ok)

... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 2002. május ... folyósítás szabá- lyairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet (a továbbiak- ... jut- tatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabá- lyairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM ...
... folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról ... , hogy a Magyar Köztársaság és a Közös- ség között az Európai Megállapodás 20. Cikk (5) bekezdé- se és ... Jegyzõkönyv hatálybalépésével egyide- jûleg megszünteti. 4. Cikk A magyar KN ex 19 02 20 10 00 tétele ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, 2002. március 29., 56/2002. (III ... Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, szág. Svédország; Szül. idõ: 1974. nov. 20. 5. Abu Hafs the ... Islamic Heritage Society (RIHS) tagja. 20. Al-Qadi, Yasin (másik nevén, Kadi, Shaykh Yassin Abdullah ...
... tanév elsõ félévére október 20-áig, második félévére március 20-áig elkészített tételes jelentés ... meghatározott hallgatók képzésének költségvetési támogatását az adott tanév elsõ félévére október 20-áig ... hónapos, egy tanév tíz hónapos oktatási idõszakot jelent. II. A FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, 2002. február 26., kedd 18/2002 ... repülõorvosi vizsgálatok szak alatt legalább 20 óra ismeretfelújító tanfolyamon kell ... minõsítéskor az AMS által elfogadott onkológus szakvéleményét is be kell kérni. 20. A HALLÁS ...
... r. kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM ... /2000. (XII. 20.) EüM—KöM együttes rendelet módosításáról A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV ... tevékenységek korlátozásá- ról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM—KöM együttes rendelet (a továbbiakban: R .) 4. §-a ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 2002. január ... egyezmény a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság viszonyában 2001. szeptember 20-ával meg ... a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendel- kezéseit azonban 2001. szeptember 20 ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, TARTALOMJEGYZÉK 2002. január 15., A ... .....................................................................................................................20 VI. A MAB DÖNTÉSHOZATALI MECHANIZMUSA ... ..............................................................................................20 VII. AZ SZMSZ MELLÉKLETEINEK FELSOROLÁSA ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 2001 ... megsemmisülés elle- ni védelemről. 20. § A központi idegenrendészeti nyilvántartást, illetőleg a központi ... - jén belül megsemmisült, elveszett, illetőleg megrongáló- 14. § A diákigazolvány a tanév befejezését ...
... kiszabásával,’’ (is elérhető.) 20. § A Btk. 166. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következ ... kezelőorvos az alábbi gyógyszereket: ... Controloc bélben oldódó tabl.] ,,Controloc 20 mg bélben oldódó ... 0,5% egyadagos szemcsepp 3580 90 3222’’ 20× filmtabl. 399 0 0 20× 481 0 0 50× 903 ...