Mégse

Találat(ok)

... r. kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM ... /2000. (XII. 20.) EüM—KöM együttes rendelet módosításáról A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV ... tevékenységek korlátozásá- ról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM—KöM együttes rendelet (a továbbiakban: R .) 4. §-a ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 2002. január ... egyezmény a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság viszonyában 2001. szeptember 20-ával meg ... a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendel- kezéseit azonban 2001. szeptember 20 ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, TARTALOMJEGYZÉK 2002. január 15., A ... .....................................................................................................................20 VI. A MAB DÖNTÉSHOZATALI MECHANIZMUSA ... ..............................................................................................20 VII. AZ SZMSZ MELLÉKLETEINEK FELSOROLÁSA ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 2001 ... megsemmisülés elle- ni védelemről. 20. § A központi idegenrendészeti nyilvántartást, illetőleg a központi ... - jén belül megsemmisült, elveszett, illetőleg megrongáló- 14. § A diákigazolvány a tanév befejezését ...
... kiszabásával,’’ (is elérhető.) 20. § A Btk. 166. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következ ... kezelőorvos az alábbi gyógyszereket: ... Controloc bélben oldódó tabl.] ,,Controloc 20 mg bélben oldódó ... 0,5% egyadagos szemcsepp 3580 90 3222’’ 20× filmtabl. 399 0 0 20× 481 0 0 50× 903 ...
... közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT ... villamos energia vásárlási árának meg- állapításáról szóló 55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet módosí ... szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet ...
... előfizet´´ szerzői odések közös szabályairól 4. § Az 5—20. §-t minden ... . ol 20. § Időmérésen alapuló szolgáltatás díjának számítását a szolgáltató úgy ... - oi kozás esetén 2 másodperccel. Távbeszél´´ szolgáltatás o 21. § A közös szabályokat tartalmazó 5—20 ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, TARTALOMJEGYZÉK 2001. november 22 ... , betûkihagyás nélkül. Legyen képes ismert 20 szavas szöveg helyesírására tollbamondás alapján. Legyen képes ... 20 – – – – – – – – – MAGYAR KÖZLÖNY 2001/132/II. kötet párbeszéd azonosítása egy elbeszélõ mûben ...
... . 20. §-a helyébe a következ´´ rendelkezés lép: o ,,20. § E törvény alkalmazásában a) termékdíj: a ... . 19/A—19/B. §-ai, a 14. §-ával megállapított 20. §-ának o) pontja, valamint 16. §-ának (2 ... aromás része 20—30% között van; c) s= 0,6, ha az oldószer aromás tartalma, illetve a lakk- ban, festékben ...
... ´´ visszafogadásáról szóló, Tiranában, o 2001. március 20-án aláírt Egyezmény megerősítésér´´ . . . . . ol Az ... végzettség. 20. Természetvédelmi igazgatási feladatok Az I. besorolási osztályban: egyetemi szint ... , egészségügyi intézetvezet´´ vagy szakoktatói o szakképzettség. 20. Áruk, szolgáltatások és anyagi ...