Mégse

Találat(ok)

... társaságoknak a privatizáció után visszautalandó 20%-os részesedésigények (Privatizációs Ellenérték ... 11912 MAGYAR KÖZLÖNY 20. napjáig, december hónapban két alkalommal, 10-ei, illetve 20-ai idõponttal ... tárgyhó 20. napjáig, december hó- napban két alkalommal, 10-ei, illetve 20-ai idõponttal. 15. § (1) A ...
... Szentszék között az 1997. június 20-án aláírt Megálla- podás áttekintésére ... 2003/141. szám MAGYAR KÖZLÖNY 20. Érkezés ideje: év hó nap 21. Távozás ideje: év hó 22. Az utazás ... . április 20-án aláírt Jegyzõkönyv. (4) A jelen Megállapodás ideiglenes alkalmazása idõtar- tamára a (3 ...
... számozása 19—20. pontra változik: [(8) E törvény alkalmazásában] ,,14. függõ kötelezettség: az olyan ... ügylettel nem fedezett részének árfolyam-különbözetét a (3) bekezdés szerint kell elszámolni.’’ 20. § Az ... csatlakozásának idõpontjától köteles a 20. § (1)—(2) bekezdés szerinti általános rendel- kezéseknek megfelelni ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 2003. október ... szóló 248/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiak- ban: R endelet) 6. §-ának (3) bekezdése ... tanulót 2004/2005. tanév elsõ tanítási napjától lehet beiskolázni, amennyiben a szakképesítés ...
... 20. század elején Orosz mûvészet a 20. század 30-as évei után Történelem A Kijevi Rusz Nagyságos Úr ... : szimbolizmus, neoszimbolizmus, vitalizmus, a 20-as, 30-as évek prózairodalma, a naturizmus, a ... , akik késõbb világhírûek lettek. Tudja jellemezni a 20. század 30-as évei után az orosz (szovjet ...
... Takács Albert fogadta a III. MÁSZ Nyári Egyetem 20 diákját, december 4-én pedig munkatársaink ... 20%-ában. Évrõl évre nõ az eljárás elhúzódá- sa, illetve a hatóság hallgatása miatt benyújtott ... feltételt pontosította a 2001. december 20. napján hatályba lépett 2001. évi XC. törvény azzal, hogy ...
... 2003/85. szám MAGYAR KÖZLÖNY tett. A tankötelezettség teljesítése a tanév elsõ tanítási napján ... ruházati és más felszerelések megvételét.’’ 16. § A Kt. 20. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a ... szolgál- tatás a 20—23. §-ban felsorolt közoktatási intézményben lát- ható el. (3) Az óvodai nevelés ...
... vagy az adatfeldolgozóval; 20. harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai ... részletes szabályait külön törvény határozza meg.’’ 20. § (1) E törvény — a (2) bekezdésben foglalt kivé ... idõ- pontját, felelõsségének esetleges korlátozását.’’ 20. § (1) A Ctv. 17. §-a elõtt feltüntetett ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 2003. június ... munkaviszony kizárólag újabb fenntartói kinevezéssel létesíthetõ.’’ 9. § Az Ftv. 20. §-a helyébe a ... következõ rendelkezés lép: ,,20. § (1) Az egyetemi tanár, a fõiskolai tanár — a munkaviszonya ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, 2003. június 20., 85/2003. (VI. 20 ... .) Korm. r. 66/2003. (VI. 20.) FVM r. 41/2003. (VI. 20.) GKM r. 15/2003. (VI. 20.) IM r. 16/2003. (VI ... , legfeljebb 20 kreditpont. 6. Az ismeretek ellenõrzési rendszere Az ismeretek ellenõrzési rendszere a ...