Mégse

Találat(ok)

... /2005. (IV. 12.) FVM r. 19/2005. (IV. 12.) GKM r. 20/2005. (IV. 12.) GKM r. 21/2005. (IV. 12.) GKM r ... jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §-ának (2) bekezdése, és a fegyveres szervek hivatásos ... végzésére. Képzési feltételek A belügyminiszter 20/2005. (IV. 12.) BM rendelete a közúti jármûvek ...
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 2005/2006. tanév rendjérõl ... (a továbbiakban: Rtv.) 37. §-ának e) pontja alapján, valamint az R. 20. §-a, illetve a HR. 36. §-a ... idõszakra legfeljebb 20 000 euró. (2) A támogatás igénybevételére az Országos Magyar Méhészeti ...
... . december 20-ai 3820/85/EGK tanácsi rendeletben, valamint a tachográ- fokra vonatkozó közösségi ... menetíró készülé- kekrõl szóló, 1985. december 20-ai 3821/85/EGK tanácsi rendeletben foglaltak ... 60 nappal. Ettõl eltérõen, elsõ alka- lommal, a 2005. évre meghatározott határidõ elõtt 20 nap- pal ...
... ellenére sem teljesíti, az MVH 20 ezer fo- rinttól 50 ezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtja.” e) a ... miniszter 20/2005. (III. 22.) FVM rendelete a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi elõírások átvételét ... szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a gazdasági ...
... aktusoknak való megfelelést szolgálja:” 7. § (1) Ez a törvény 2005. március 20-án lép hatályba. (2) E ... miniszter által adomá- nyozható elismerésekrõl szóló 20/2003. (IV. 11.) GKM rendelet, b) a gazdasági és ... közlekedési miniszter által adomá- nyozható elismerésekrõl szóló 20/2003. (IV. 11.) GKM rendelet ...
... elõirányzatok felhasználásá- ról szóló 6/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet módosításáról. . . . . . A ... - biakban: közoktatási törvény) 20. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti intézmények hatékonyabb ... –21 28471–74 28557–59 28619–21 28665–67 28719–20 28721 28227–28243 hrsz. közötti szakasza 28770–71 ...
... köre 1. § (1) Diákigazolványra jogosult a) a közoktatásról szóló törvény 20. §-a (1) bekezdésé- nek b ... nyilvántartásának vezetése, b) a kiadott diákigazolványokról a 20. § (1) bekezdé- sében meghatározott ... közoktatás- ról szóló törvény 20. §-a (1) bekezdésének b)–f) pontjában meghatározott oktatási intézmény, a ...
... 240 perc, a szóbeli vizsgáé 20 perc. A következõ táblázat bemutatja a vizsga részeit a lebonyolítás ... Összesen: Idõtartam (perc) 70 50 SZÜNET 30 90 20 –– Arány Pont (%) 20 20 20 30 20 30 20 30 100 ... 20 MAGYAR KÖZLÖNY 2005/8/II. szám [BIOLÓGIA] ”II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA A vizsga ...
... részbeni, illetõleg teljes fedezetére a X. Miniszterelnökség fejezet, 20. cím, 2. alcím, 1. Különféle ... átala- kuló társaságoknak a privatizáció után visszautalandó 20%-os részesedésigények (Privatizációs ... minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési idõpontra ...
... - szeresített. A részközgyûlés 20 ... . 8.) MKM rendelet 21. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki: „(8) Ha a tanuló a tanév végén ... Külügyminiszté- rium honlapján közzéteszi. 13823 20. Mellékletek: I. melléklet: Pályázati ellenõrzõlista II ...