Mégse

Találat(ok)

... f´´ célja olyan feltételrendszer ki- o alakítása hosszú távon, amely a felhasználók által igényelt ...
... hosszú, monokristályos vagy polikristályos whiskerek; aromás polyamid pép. Ä5RWDU\UHQGV]HU&DWRPL ... teljes úthosszon; és 5. $FV~V]yV]iQPHUOHJHVVpJHNHYHVHEE MREE PLQWPPPP hosszú úton ... , melyek olyan kiPHQIUHNYHQFLiNDW biztosítanak, amelyek pontossága, rövid és hosszú távú stabilitása ...
... bepárlók, küls´´ f´´ oter´´ és küls´´ ejtő ut´´ u o ocsöves be- párlók, rövid és hosszú csöves bepárlók ... : (i) a tőkebefektetési és hosszú lejáratú finanszírozási eszközök potenciális piacának a ...
... egyben az Európai Unió külön- megbízottja is, valamint az EBESZ hosszú távú monitor- misszióinak ... - délyezte az EBESZ hosszú távú monitor-misszióinak visszatérését, e) elősegítette az ENSZ Emberi Jogi ... megnyitott szakaszok) Baradla-Hosszú-Alsóbarlang Baradla-tetői-zsomboly Bába-völgyi 2. sz. víznyel ...
... személygép- kocsi kategóriába tartozik, legalább 5 személy hosszú távú, kényelmes utazását biztosítja, és ...
... . Definíció, körülírás. Helyesírás: − QDJ\ pV NLVEHWV tUiV − hosszú magánhangzók − s-hangok ... összhangban kell len- niük a közalapítvány rövid és hosszú távú kötelezettségei- vel, fenntartva a ...
... Szolgálati pulóver Ingblúz, hosszú ujjú Ingblúz, rövid ujjú Ingblúz, rövid ujjú, fehér (övpántos ... Színes ing, hosszú ujjú Színes ing, rövid ujjú Színes ing, hosszú ujjú, gyakorló Téli ing és ... zubbony 87M eje. nyári nadrág Ingblúz, rövid ujjú, színes Ingblúz, hosszú ujjú, színes Ingblúz, rövid ...
... kijelzéseket elég hosszú ideig kell megjeleníteniük ahhoz, hogy a vev´´ eze- o ket helyesen leolvashassa ... , — az egészségügy el´´ álló közép- és hosszú távú ...
... oktató munka folyamatos, hosszú távú, biztonságos, egész- séges, szakszer´´ megszervezését. A jegyz ...
... össztömeg´´ legalább 2,20 m szélesség´´ és 6,50 m hosszú- u, u ságú — nem különleges felépítmény´´ [az 5 ...