Mégse

Találat(ok)

... szerinti állami támogatások esetében a) az 1. melléklet 5., 13., 20., 27–29., 34., 36., 48., 49., 53 ... határozat szerinti támogatás, c) az 1. melléklet 20., 36., 43., 49., 51., 52., 54., 58., 62., 63., 66 ... : ......................................, 20........... (év) ..................... (hó) ...... (nap ...
... tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet (a  továbbiakban: R1.) szerinti, családi napközit ... /2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosítása 12. § (1) A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi ... tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R3 ...
... 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 20. pontjában, a tűz elleni védekezésről, a műszaki ... támogatásra jogosult a) az  az óvodáskorú gyermek, aki a  felhívásban szereplő tanév kezdetétől az ...  felhívásban szereplő tanév végéig betöltő középiskolai tanuló, aki ba) az  adott államban működő ...
... . Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím 61. alcím szerinti előirányzatot (a továbbiakban ...  eredeti előirányzat 20%-áig terjedő mértékben vállalható kötelezettség azzal, hogy a ... feladatkörébe nem utal. 20. § 21. § (1) A gazdasági ügyintéző felel a) a külképviselet ...
... expressed its intention to sign the Convention will only become a Jurisdiction as defined in Section 1 ... -level transfer pricing risks and other base erosion and profit shifting related risks, as well as for ... accordance with paragraph 2 of Article 24 of the Convention, as well as paragraph 1 of Section 6 of ...
... díjterhelésére vonatkozó számításokat, majd a  Bank honlapján közzéteszi; 20. ellátja a Pénztárak ...   előremutató fogyasztóvédelmi gyakorlatok kialakítása és alkalmazása érdekében; 20. a  pénzügyi ... .  u e-mail címhez tartozó postaládát; @ h 20. ellátja és koordinálja a  fogyasztóvédelmi ...
... . szám Tartalomjegyzék 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet A 2017/2018. tanév rendjéről 8796 11/2017 ... erőforrások minisztere 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2017/2018. tanév rendjéről A nemzeti ... képviselőire. 2. A tanév, a tanítási év 2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a ...
... . feladat- és hatáskörében véleményezi a beruházási és a fejlesztéspolitikai koncepciókat, 20. ellátja a ...  műteremlakások bérlőkijelölési jogával kapcsolatos feladatokat, 21. a 2007–2013-as programozási ... szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm.  rendeletben, valamint ehhez kapcsolódóan a  szolgáltatási ...
... .  évi XX. törvény (a továbbiakban: Szaz.) 20. § (2) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki: (Az ... adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.  évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 20. §-a a ... ) Hatályát veszti az 1998. évi LXXXIV. törvény 53/A. §-a. 20. Az önálló orvosi tevékenységről szóló ...
... Szabályzatáról 2433 szóló 20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás módosításáról III. Személyügyi ... ellátás: az  ügyiratnak az  irattári tervbe mint elsődleges besorolási sémába való besorolása, 20 ... ) szempontjából ellenőrizni kell. 20. § A minisztériumba érkező papíralapú iratok szkennelésére ...