Mégse

Találat(ok)

... gazdasági a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi és/vagy a tárgyhót követő hó 20. a villamosenergia ... június 1. a tárgyévet követő április 20. KSH Elektra KSH Elektra KSH Elektra 1005 ... folytató vállalkozások 20. 1553/89/EGK Rendelet KSH Elektra 1287/2003/EK Rendelet 549/2013/EU ...
... a magánszemély az adóbevallási tervezetet az adóévet követő év május 20-ig nem egészíti ki, nem ... jótékony célú közadakozásból, a közérdekű kötelezettségvállalásból” szöveg; 20. 1. számú melléklet 4 ... 20 millió ...
... kormánytisztviselői létszámának 20-20%-át. Ettől a hivatali szervezet vezetője különös méltánylást érdemlő esetben ... kézhezvételének napja: 2016. október 20. Az Egyezmény hatálybalépésének napja: 2016. november 19. A fentiekre ... 19. RSZR Rendészeti szervező (rendőrség) 20. – bűnügyi Szakmairány 21. – közlekedési és ...
... /681/EU Európai Parlament és a Tanács irányelv.” 20. § (1) Az Nbtv. az 1. melléklet szerinti 3 ... . évi LXIII. törvény módosítása 28. § A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20 ...   tudomásra jutástól számított 10 napon belül köteles erről tájékoztatni.” 50. § (1) A Mavtv. 20. § (2 ...
... 20. alcímének rendelkezéseit az e paragrafusban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A  képzés ... . rendelethez Sorszám: ................../20... BIZONYÍTVÁNY kormányablak ügyintézői vizsgáról ... Hídprogramban részt vevő pedagógust a  2016/2017-es tanév első három hónapjára megillető pótlékot 2016 ...
...  államtitkár, a közigazgatási államtitkár és a miniszteri kabinetfőnök részére bruttó 20 000 Ft, a ... igénybe, e költség megtérítésére nem jogosult.” 20. § A 36/2011. (VII. 8.) NFM utasítás 8.1–8.6. pontja ... készít, melyet minden tárgyhót követő hónap 20. napjáig megküld a Miniszterelnökség részére, b) a ...
... . tanév második félévében induló képzésekre is alkalmazni kell. (2) Az  1.  § (4) és (5)  bekezdésében ... miniszternek az Szt. 91. § (7) bekezdése szerinti engedélye alapján jogosult. 7. § (1) Ha a tanév ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Szakképesítés megnevezése (száma) C 1 B A 1 ...
... szervek feladatainak átadásáról 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet Az állami tisztviselők képesítési ... előírásairól 70964 5/2016. (X. 20.) MK rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és ... ) Az Nbjt. 20. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki: (A Fővárosi Törvényszék) „f ...
... .) BM utasítás 20.  pontjában a „Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága ... ) 20 ... H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2016. évi 50. szám 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23 ...
... , 20101 j. út – tervezett M3-as autópálya csomópont átkötése 20. M7-710 sz. főút ... a 2018/2019. tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatókra kell alkalmazni. 9. § A 2. melléklet „1 ... advice, personnel training and resources as prescribed by the vállalja a Szervezőbizottság ...