Mégse

Találat(ok)

... megillető támogatás összegét 2019. január 20-áig a honlapján közzéteszi. d) A miniszter az I.2. pont ... vagyontárgyak 2019. évi összesített bruttó forgalmi értéke 20 000,0 millió forint lehet. (4) A nemzeti ... illetménypótlék számítási alapja a 2019. évben 20 000 forint. (2) A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti ...
... előkészítésének és végrehajtásának koordinálását a HM Belső Ellenőrzési Főosztály, 20. a békemissziós ... . § 19. § 20. § (1) Pénzügyi fedezet nélkül fogadási vagy kiutazási program nem hajtható ... követő hónap 20-ig elektronikusan és papír alapon is megküldi az elszámolandó utazások adatait és a ...
... Az egyes borászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 27479 20/2018. (VII. 27.) AM rendelet ... szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018–2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról ... és átállításához a 2017/2018–2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II ...
... * (érvénytelen a pályázat, ha nem tanulja): A pályázó 20…/…-as tanév végi tanulmányi átlageredménye ... katona Hivatásos, vagy szerződéses katona A pályázó 20…/…-as tanév végia pályázat, haátlageredménye ... adnak meg. A személyes adatok kezelése a 20…/20…-as tanév végéig, a kifizetéseket igazoló bizonylatok ...
... . §-t a 2018/2019-es tanév kezdetétől kell alkalmazni. 99. § (1) E rendeletet a hatálybalépése ... kiegészítéséről szóló, 2017. április 20-i 2017/1183/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet; g) az ... alapján – kiadott szakutasításban foglaltaknak megfelelően berendezett lakóingatlan bérlése vagy a 20 ...
... 85. szám Tartalomjegyzék 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet A 2018/2019. tanév rendjéről 4266 ... erőforrások minisztere 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről A nemzeti ... pedig a Hivatalnak. 20. 2019. február 18. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a ...
... Protection and Sustainable Development of the Carpathians, hereinafter referred to as the “Carpathian ... ; IN ACCORDANCE with the provisions of the Carpathian Convention, such as Article 7 on sustainable ... related to climate change impacts, such as changes in the frequency and severity of drought, floods ...
... , ha a kérelmező teljesítette a továbbképzési programban meghatározott követelményeket. 20 ... 20-i 2015/340 bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 2015/340. bizottsági rendelet) I. Melléklet 1 ... személyek jóváhagyásáról szóló 2003. november 20-i 2042/2003/EK bizottsági rendelet III. Melléklete (a ...
... módosításáról 34571 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet Az anyakönyvezési feladatok ... ellátásának részletes szabályairól 34572 430/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet Az egészségügyi ... 34500 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 218. szám Tartalomjegyzék 43/2017. (XII. 20.) NGM ...
... )  bekezdése, a  20.  § (2)  bekezdése, a  21.  §, a  27–29.  §, és a  32.  § (1)–(4)  bekezdése 2019 ... . 20. § (2) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki: (Az adóazonosító jel kezelésére törvényben ...  főosztályvezető-helyettes és az osztályvezető esetén az alapilletmény 20%-a. (2) Ha a kinevezés ...