Mégse

Találat(ok)

... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 2001. június ... ´´ támogatásokon felül u — többlettámogatásként a beruházási költségek legfel- jebb 20%-a, vagy ... lízingjének támogatásához a lízing- bevev´´ részére legfeljebb a nettó beszerzési költségek o 20%-a ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 2001. május ... ). Magyar nemzeti jog Az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter 20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelete ... ol, dönthet szakért´´ vizsgálat lefolytatásáról. oi Közösségi jog A Tanács 1990. június 20-i, 90 ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, 2001. május 25., 20/2001. (V. 25 ... %) szórványosan fordul el´´ 10—15%-a o, családi halmozódás formájában jelentkezik. Ezt a formát a 20-as humán ... 20/2001. (V. 25.) EüM rendelete a fert´´ o betegségek és járványok megelőzőzése érdekében szükséges ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, 2001. április 28., 74/2001. (IV. 28 ... . tanév rendjér´´ szóló 9/2000. (V. 31.) OM rendelet ol módosításáról ... val összhangban. 20. Cikk Mentességek (1) Mentesek a vámok, adók, illetékek és egyéb pénzügyi ...
... regulations, Have agreed as follows: Article 1 Definitions For the purposes of this Agreement: a) ,,vehicle ... vehicles’’ means coupled vehicles which travel on the road as a unit; f) ,,permissible maximum weight ... accept passengers for carriage, insofar as such conditions are not prescribed by any law or ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 2001. március ... ) előszezon: a nyári főszezont megel´´ o két hét; oz´´ j) főszezon: a nyári főszezon — az iskolai tanév ... ünnepek időszaka, a naptári év utolsó hete, valamint az új év els´´ hete; o k) utószezon: az augusztus 20 ...
... eszköz, vásárlás, számok o (0—20-ig). Ünnepek: jókívánságok. Mondókák, dalok, játékok, egyszer´´ mesék. u ... 20 MAGYAR KÖZLÖNY 2001/28/II. szám 6. évfolyam Szándék, akarat kinyilvánítása. Emberek és tárgyak ... elöljárószók. Létezés kifejezése. Birtoklás kifejezése. Mennyiségi viszonyok kifejezése (számok 20-ig ...
... talajjavító anyagok — Gipszanhidrid (őrölt) — Lignites gipsz (80% gipsz + 20% lignitpor) — Lignitpor 6.3 ... , NPK műtrágyák: As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, — mikroelem — és mikroelemet is tartalmazó mű- trágyák: As ... elemek vizsgálata 3× 1 kg mintából:* — As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb. 2.3. Szerves szennyez ...
... értékes írásmód tudatosítása. Soralkotások, növekv´´ csökken´´ számsorok. o, o Számsorok állandó különbsége: 1, 2, 5. 20-as pénzérme használata. ... tulajdonsággal elnevezni. Legyen biztos számfogalma 20-as számkörben. Jártasság összeadás, kivonás ... , 100-as pénzérme használata, kifizetések különböz´´ pénzérmékkel. o M´´ Összeadás, kivonás 20-as ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, 2000. december 29., 278/2000. (XII ... követelményeiről szóló 20/1998. (VII. 22.) PM rendelet módosításáról . . . . . . . Közigazgatási ... . május 18-án aláírt Megállapodást e rendelettel ki- hirdeti. 2000/135. szám ben, 1988. december 20 ...