Mégse

Találat(ok)

... ol 20 000 millió forintot a privatizációs tartalék növelésére, az ezen felüli részt az államadósság ... privatizáció után visszautalásra ke- rül´´ 20%-os részesedésigények (Privatizációs Ellenérték o ... teljesítését követ´´ legalább havonta, oen a hónap 20. napjáig kell végrehajtani és a Kincstárnak ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, 2000. november 29., szerda 116 ... tüntetni. Haszonélvezeti jog 20. § 2000/116. szám (2) Vételi jog bejegyzése nem akadályozza további ... the Hungarian seagoing merchant ships and has obtained the permission to navigate as ……………… 1 ...
... a 20-as és 30-as években Tartalmak Európa az első világháború után. Politikai és társadalmi ... úton való alakítása a 20-as számkörben. A darabszám, mérőszám, sorszám helyes használata. A valóság ... eljárások készség- szintű alkalmazása a 20-as számkör- ben. Műveletek értelmezése, műveletvégzés A ...
... Hivatal, ami az 1998-ban érkezett 7019 ügyhöz képest közel 20 százalékos csökkenést jelent. A csökkenés ... utal az, hogy 1998-hoz képest az iktatott új ügyiratok 20 százalékos csökkenéséhez képest a ... konzuli ügy 5 0,08 11 0,14 85 1,34 54 0,70 7 0,11 3 0,04 közjegyz´´ eljárás 15 0,24 20 0,26 oi ...
... , 1999. ol október 20-án aláírt Egyezmény kihirdetésér´´ . . . . . . . . . . . . ol A Magyar ... való együttműködésről szóló, Budapesten, 1999. október 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről (A ... célú felhasználásában való együttműkö- désr´´ szóló, Budapesten, 1999. október 20-án aláírt ol ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, 2000. július 7., 118/2000. (VII. 7 ... .) Korm. r. péntek 119/2000. (VII. 7.) Korm. r. 120/2000. (VII. 7.) Korm. r. 20/2000. (VII. 7.) EüM r ... ´´ tanév- o ben finanszírozható maximális hallgatói összlétszámot, és dönt azon belül az újonnan felvehet ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, 2000. június 28., 102/2000. (VI. 28 ... .) Korm. h. 20/2000. (VI. 28.) ME h. A gazdasági miniszter feladat- és hatáskörér´´ szóló 156/1998 ... 2000. július 30. napjáig dönthet arról, hogy választójogát melyik osztályban kívánja gyakorolni. 20 ...
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 2000/2001. tanév rendjér ... katonai szállítások területén ol Félixfürd´´ 1997. december 20-án aláírt Megállapodás hatály- on ... ELJÁRÁSI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 20. Cikk A mellékletek érvényessége 3029 (2) Az ilyen üléseken a Felek ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 2000. május ... /EGK, 89/491/EGK, 92/97/EK és 96/20/EK irány- elve; — a Tanács 70/220/EGK irányelve az M1 és N1 kategó ... azt módosító a Tanács 89/491/EGK és 97/20/EK irányelve; — a Tanács 74/60/EGK irányelve az M1 ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, 2000. február 16., szerda 17/2000 ... ´´ . . . . . . . . . . . . . . . . . ol Az 1999/2000. tanév rendjér´´ szóló 22/1999. (VI. 9.) OM rendelet ol ... kötelezettsége 20. § A büntetés-végrehajtás szervei — a 21—23. §-ban meg- határozottak szerint — a ...