Mégse

Találat(ok)

... . évi XIII. törvény alapján átala- kuló társaságoknak a privatizáció után visszautalandó 20%-os ... bantartását. 20. napjáig. 7. § (1) Az Áht. 108. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a ... havi összege oktató, illetve kutató esetében a (4) bekezdésben meghatározott összeg 20% -a, nem ...
... . december 20., A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között állampolgáraik és más ... módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9015 266/2002. (XII. 20.) Korm. r. A ... 8994 MAGYAR KÖZLÖNY TARTALOMJEGYZÉK 2002/159. szám Oldal 28/2002. (XII. 20.) IM r. A büntetés ...
... közalkalmazottak jogállását érintõ egyes kérdésekrõl szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet módosításáról ... létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY ... vett egyéb kényelmi szolgáltatásokra.’’ 20. § Az Ebtv. 26. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ ...
... mértéke, ha a jövedelem összege: 0—650 000 forint 20% , 650 001—1 350 000 forint 130 000 forint és a ... biztosítóval kötött élet- és nyugdíjbiztosítás a) adóévben megfizetett díjának 20 százaléka, valamint b ... 20 százalék, a vállalkozói oszta- lékalap fennmaradó része után az adó mértéke 35 százalék. Az adót a ...
... 24× + Mebucain 1× 30 ml’’ kapszula kapszula kapszula kapszula 50× ] 10× 20× 2× 30× ’’ … … … … forte ... gyermekeknek ,,Mezym forte 20 000 filmtabletta Mezym forte 20 000 filmtabletta Mezym forte 20 000 filmtabletta 6× ] 100× 200× 50× ’’ ... 2002/138. szám MAGYAR KÖZLÖNY Megnevezés 7443 Kiszerelés … [Mucothiol 150 por 20× ] ,,Multi ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 2002 ... 2002/2003. tanév rendjérõl szóló 30/2002. (V. 17.) OM rendelet 6359 ... /2003. tanév rendjérõl szóló 30/2002. (V. 17.) OM rendelet módosításáról A közoktatásról szóló 1993 ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 2002. július ... elhalasztásáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 2002. október 20-i, valamint az ... Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 19/2002. (VII. 26.) BM rendelete a 2002. október 20-i ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 2002. július ... vámkontingensekrõl 47/2002. (VII. 17.) OM r. A 2002/2003. tanév rendjérõl szóló 30/2002. (V. 17.) OM ... - kockázatának tõkekövetelményérõl szóló 8/2002. (II. 20.) PM rendelet ...
... , továbbá két magyar regény a 20. szá ... két korszak jellemzõinek és egy-két ki- 20. század elsõ fele, a 20. század ... 20. század elsõ fele, szakbeli, stílustörténeti vonatkozások ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 2002. május ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A mentésrõl szóló 20/1998 ... the Central People’s Government of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as the ...