Mégse

Találat(ok)

... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 2002 ... 2002/2003. tanév rendjérõl szóló 30/2002. (V. 17.) OM rendelet 6359 ... /2003. tanév rendjérõl szóló 30/2002. (V. 17.) OM rendelet módosításáról A közoktatásról szóló 1993 ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 2002. július ... elhalasztásáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 2002. október 20-i, valamint az ... Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 19/2002. (VII. 26.) BM rendelete a 2002. október 20-i ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 2002. július ... vámkontingensekrõl 47/2002. (VII. 17.) OM r. A 2002/2003. tanév rendjérõl szóló 30/2002. (V. 17.) OM ... - kockázatának tõkekövetelményérõl szóló 8/2002. (II. 20.) PM rendelet ...
... , továbbá két magyar regény a 20. szá ... két korszak jellemzõinek és egy-két ki- 20. század elsõ fele, a 20. század ... 20. század elsõ fele, szakbeli, stílustörténeti vonatkozások ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 2002. május ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A mentésrõl szóló 20/1998 ... the Central People’s Government of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as the ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 2002. május ... folyósítás szabá- lyairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet (a továbbiak- ... jut- tatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabá- lyairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM ...
... folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról ... , hogy a Magyar Köztársaság és a Közös- ség között az Európai Megállapodás 20. Cikk (5) bekezdé- se és ... Jegyzõkönyv hatálybalépésével egyide- jûleg megszünteti. 4. Cikk A magyar KN ex 19 02 20 10 00 tétele ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, 2002. március 29., 56/2002. (III ... Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, szág. Svédország; Szül. idõ: 1974. nov. 20. 5. Abu Hafs the ... Islamic Heritage Society (RIHS) tagja. 20. Al-Qadi, Yasin (másik nevén, Kadi, Shaykh Yassin Abdullah ...
... tanév elsõ félévére október 20-áig, második félévére március 20-áig elkészített tételes jelentés ... meghatározott hallgatók képzésének költségvetési támogatását az adott tanév elsõ félévére október 20-áig ... hónapos, egy tanév tíz hónapos oktatási idõszakot jelent. II. A FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, 2002. február 26., kedd 18/2002 ... repülõorvosi vizsgálatok szak alatt legalább 20 óra ismeretfelújító tanfolyamon kell ... minõsítéskor az AMS által elfogadott onkológus szakvéleményét is be kell kérni. 20. A HALLÁS ...