Mégse

Találat(ok)

... jövedelem 20 százalékát meghaladó részét érvényesítheti. A 6 500 000 forintot meghaladó éves összes ... osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása 20. § A társasági adóról és az osztalékadóról szóló ... költségek 20 százalékát, azzal, hogy nem állítható ki igazolás, ha a filmalkotást az Mktv. 21. §-a ...
... adatszolgáltatásnál, amennyiben a szelvény magassági ábrázolást is tartalmaz, a díj- tételeket 20%-kal ... díjtételét 20%-kal növelni kell. c) A 32–33. tételszámok szerinti adatszolgáltatási díj minimális ... földrészletre 50%-kal, összevonásnál a legna- gyobb földrészletre 100%-kal, minden további földrészletre 20 ...
... . 157/2004. (X. 28.) FVM r. 20/2004. (X. 28.) KvVM r. 30/2004. (X. 28.) OM r. 144/2004. (X. 28.) KE h ... egyetértésben a gyógyszerek kereskedelmi árrését a külön jogszabályokban meghatáro- zottak szerint, as ... nevében ellátja a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény ki ...
... gyakorlat: – 5. Szintvizsga: – 6. Elõírt gyakorlat: 1120 óra. 7. Képzési idõ: 2 tanév (4 félév). 1 ... érdekében 21/1990. (X. 4.), 7/1991. (II. 28.), 27/1991. (V. 20.), 6/1992. (I. 30.). ...
... számolási eljárások készségszintû alkalmazása a 20-as számkörben. MAGYAR KÖZLÖNY Tananyag és a ... a 20-as számig Mûveletek 20-as körben Bontások ... összehasonlítani, sorba rendezni a 20-as számkörben. • Tudjanak számokat ábrázolni az egyesével beosztott ...
... . (XII. 20.) KöViM rendelet módosításáról . . . . . . Egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 2004/2005. tanév rendjérõl szóló 11/2004. (III. 24.) OM rendelet módosításáról ... - terjesztésére – augusztus 20-a, államalapító Szent István király ünnepe alkalmából a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ...
... 2004/117. szám MAGYAR KÖZLÖNY szóló 1997. évi XLVII. törvény 20. § (4) bekezdésében meghatározott ... Fõosztály december 20. Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyermekegészségügyi Intézet Országos ... , megyei intézet követõ március 20. ÁNTSZ fõvárosi kerületi, városi intézetének vezetõ védõnõje székhely ...
... a Magyar Köztársaság területén diákked- vezményre jogosultak. ........../......... tanév A törvény ... , alap-, közép- és fel- ........../......... tanév sõfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és ... helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról szóló 24/2002. (V. 9.) EüM rendelet 20. §-a (1 ...
... közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet ... gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól szóló 33/2003. (V. 20.) GKM rendelet ... . 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. V–116532 V–87737 V–119950 V–101531 V ...
... vizsgálatban megállapította, hogy az egycsatornás gyûjtõkéményeket az 1960-as évek óta állami szabványok és ... 20 MAGYAR KÖZLÖNY 2004/95/II. szám egyet, akikkel szemben több súlyos fegyelemsértés miatt folyt ... munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, 20 000 Ft/hónaptól 50 000 Ft/hónapig terjedõ juttatásban rendeli ...