Mégse

Találat(ok)

...   továbbiakban: 2019. évi központi költségvetés) 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20 ... fejlesztéséhez szükséges 20 000 000 forint összegű forrásnak, a  2019. évi központi költségvetés 1 ... programok 2019/2020-as támogatási időszak vonatkozásában jóváhagyott együttes összege nem haladhatja meg ...
... miniszteri rendeletek módosításáról 36886 20/2018. (XII. 21.) PM rendelet A pénzügyőri intézkedések és ...  csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13 ... a  csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017 ...
... a  2018/2019. tanév őszi félévre az  1.  mellékletben meghatározott felsőoktatási intézmények ... Fiataloknak („Scholarship Programme for Christian Young People”) 2018/2019. tanév őszi félév ... megállapított 1.  mellékletében meghatározott költségkeretek alapján első alkalommal a  2019/2020 ...
... . (XII. 20.) MEKH rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2. § Ez a rendelet 2019. január 1 ... Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 65. Munkaerőpiaci és képzési ... 73,97 114,50 403 4 4u20k518m 20 + 518 24 + 046 3529 195,65 274,49 424,89 404 4 ...
... továbbiakban: 2019. évi Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti ... , illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét. 20. § A helyi ... használnak, és a következő évi első növény vetése előtt beforgatnak vagy bedolgoznak;” 20. § A 10 ...
... ENI  Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet ... szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozattal összhangban láthatja el.” 4. § A 60/2014 ... . (III. 6.) Korm. rendelet a) 1. § (1) bekezdésében a „w ww.szec henyi20 20.h u” szövegrész helyébe a ...
... .  évek között, az  alábbi, költségvetési évek szerinti bontásban: a) a 2019. évben 20 805 000 000 ... biztosításáról a  2019.  évi Kvtv. 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20 ... projektek jogcímcsoport javára, b) 20  505  000 000 forint biztosításáról a  2019.  évi Kvtv. 1 ...
... . Az iskolák önállóan válogató 2019. március 20–22. versenyeket szervezhetnek. Kenderesi ... .  .h tekinthetik meg. A verseny időpontja: 2019. szeptember 20. A verseny helyszíne: az AM DASzK ... 25–26. Guba Sándor Emlékverseny Versenykiírás 2018/2019-es tanév A kaposvári AM DASzK, Móricz ...
... 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 9. § (4) bekezdésére – a Pénzügyi ... (ek) bemutatása – 20-as súlyszámmal. A kiíró által felkért bíráló bizottság minden értékelési ... szakképesítés (OKJ 54 344 02) 2018/2019-es tanévi Országos Szakmai ...
... of Europe, to accede to the Convention by a majority decision as provided in Article 20.d of the ... signature in Florence on 20 October 2000 (hereinafter referred to as “the Convention”), Wishing to promote ... EASTERN AND CENTRAL EUROPE (EUROFISH) The Contracting Parties, Conscious of the importance of fisheries as ...