Mégse

Találat(ok)

... emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről A nemzeti ...  jelentkezők törvényes képviselőire. 2. A tanév, a tanítási év 2. § (1) A nevelési ... -oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni. (2 ...
...  305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i 2019/1020/EU európai parlamenti és ... ” szövegrész, f ) 20. § (1) bekezdés d) pontja. 10. A vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi ... és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 ...
... feladatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet módosításáról 4423 A 2022. évi férfi ... szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról 4425 323/2020 ... anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet ...
... közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20.  §-a alapján a ... során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján ... szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20 ...
... principles of Union law, HAVING in mind the rules of customary international law as codified in the ... the necessary consequences from Union law as interpreted in the judgment of the CJEU in Case C-284/16 Achmea (Achmea judgment), ... bilateral investment treaties) are contrary to the EU Treaties and, as a  result of this ...
... szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20.  §-a ... és a  közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019 ... . (III. 13.) IM rendelet 20.  §-a alapján a  Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában ...
... , aki a  2019/2020-as tanév második félévének utolsó napján aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezett ... megváltoztatásáról. (2) A  29/A.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti hitelre a  2019/2020-as tanév ...  2020/2021. tanítási év első napján kerül sor. 15.  § Az  általános iskola a  2019/2020. tanév ...
... adott érdemjegyek alapján kell megállapítani. (2) A  2019/2020. tanév tanulmányi követelményeit ...   2019/2020. tanév tavaszi félévét a  2011. évi CCIV. törvény – hallgatói jogviszony egybefüggő ... . § Szakképzés iskolában történő megszervezése esetén a 2019/2020. tanév – az iskola vezetőjének döntése szerint ...
... . A Hivatal a 2021. évre szóló országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervet 2019/2020. tanév végéig ... eljárást 2018-ban vagy 2019-ben megkezdte, az  Oktatási Hivatalhoz (a  továbbiakban: Hivatal) 2020 ... 2019. évi minősítő vizsgát és minősítési eljárást a 2020. évben 2020. december 31-ig kell ...
... intézkedésekről szóló 1219/2019. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról 2685 Az EFOP-2.1.1-16-2016 ...   tanév végén megszerzett bizonyítványban szereplő tantárgyak – a  magatartás és szorgalom ... átlageredmény a kerekítés matematikai szabályai szerint a) 4,0 és 4,3 között van, 20 000 forint, b) 4,31 ...