Mégse

Találat(ok)

... M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 76. szám 2019 2. § Hatályát veszti a 20/2012. (VIII. 31 ... veszti az R. a) 43. §-a, b) 1. melléklete. 3. A 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3 ... .) EMMI rendelet módosítása 13. § Hatályát veszti a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3 ...
... előírt korlátozások nem alkalmazhatók. 3. § (1) A  2019/2020. tanév tavaszi félévét az  Nftv ... hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3.  §-a szerinti ... igényelte – a 2019/2020. első tanulmányi félévére visszamenőlegesen is igényelhető 2020. június 15-éig. ...
... -as tanév utolsó napja. 2. A szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési ... negyedévente, a  tárgynegyedévet követő 20. napig köteles eleget tenni. (2) Ha az  önkormányzat általános ... időszaka a naptári év. (3) Az  Áht. 63. alcímétől eltérően a  2019. költségvetési évre vonatkozó ...
... megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20.  §-a alapján a  Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül. ... /2019. (III. 13.) IM rendelet 20.  § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként ... eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés ...
... /2017. (XII. 19.) számú, az 1168/2019. (IX. 24.) számú, az 1353/2019. (XII. 3.) számú és a 229/2020 ... és a  Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM ... Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 2. § (1) bekezdésében meghatározott szervek.” 2. § Az Ut. 3 ...
... figyelembe véve az  intézmény – tárgyévet megelőző tanév, nevelési év – október 1-jei gyermek- és ...
... megvalósításáról 798 A kárpátaljai Magyar Házak program bővítéséről szóló 1672/2019. (XII. 4.) Korm ... napja (minden év június hónap első vasárnapja), f ) a tanítási év utolsó tanítási napja (a tanév ... rendjéről szóló miniszteri rendelet szerint), g) vasutasnap (július 10.), h) augusztus 20-i állami ünnep ...
... 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre az ... /2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre az Indokolások ... során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20.  § (2)  bekezdés b)  pontja ...
... 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével ... 548 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 20. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 11/2020. (II ... ) bekezdése tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (1) bekezdés 1. pontjában ...
... órakeret fennmaradó 20%-át szabadon választott témák feldolgozására fordíthatja a szaktanár, melyek ... törzsanyag elsajátításához az órák 80%-a, akkor az órakeret fennmaradó 20%át szabadon választott témák ... : szabadság, szerelem Kárpát-medencei irodalmunk a 20. században A 20. századi történelem az irodalomban ...