Mégse

Találat(ok)

... 99. szám Tartalomjegyzék 138/2019. (VI. 13.) Korm. rendelet A Stipendium Hungaricumról szóló 285 ... . (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról 3452 4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet A Nemzetiségi ... 3452 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 99. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 138/2019 ...
... . szám Tartalomjegyzék 135/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet A szakképzési megállapodásról 3340 136 ... /2019. (VI. 11.) Korm. rendelet Beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek ... 3340 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 97. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 135/2019 ...
... . szám Tartalomjegyzék 134/2019. (VI. 7.) Korm. rendelet A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a ... .) Korm. rendelet módosításáról 3324 26/2019. (VI. 7.) AM rendelet Az egyes agrártámogatásokat ... 3324 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 96. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 134/2019 ...
... MAGYAR KÖZLÖNY M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A 2019. május 16., csütörtök 84 ... . szám Tartalomjegyzék 115/2019. (V. 16.) Korm. rendelet Az egyéb kötöttpályás közlekedési ... tevékenység bejelentésével összefüggő bírságról 2984 116/2019. (V. 16.) Korm. rendelet A ...
... lévő szerződések esetében a 2018/2019. tanév II. félévének teljesítését követő kifizetések során kell ... 2352 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2019. évi 29. szám 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27 ... program és annak minősége – 20-as súlyszámmal; c) belsőépítészeti koncepció és annak kialakítása – 20-as ...
... üresen hagyni. A pályázó a  20…/20…-..s tanév végi tanulmányi átlageredményét a  bizonyítvány ...  alábbiakat: – a 20…/20tanév II. félévéről szóló iskolalátogatási igazolást, – az előző tanév/I ... . A pályázó a  20…/20…-..s tanév végi tanulmányi átlageredményét a  bizonyítvány másolatának ...
... Young People”) 2018/2019. tanév második félév Felsőoktatási intézmény megnevezése Ösztöndíj mértéke ... People”) elnevezésű ösztöndíjprogram 2018/2019. tanév második féléve vonatkozásában az 1. melléklet ... 2652 V. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 74. szám A Kormány tagjainak rendeletei A ...
... 1672 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 50. szám 9. Arbitrators appointed as the ... . alcíme a következő 114/L. §-sal egészül ki: „114/L. § A Budapesti Corvinus Egyetem a 2019/2020. tanév ... 2019. évi XVI. törvény A Magyarország Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya között a ...
... 796 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2019. évi 10. szám 20. kapcsolattartói és koordinációs ... /2019. (II. 28.) HM utasítás a Magyar Honvédség Open Network szolgáltatáspark kialakításáról, valamint ... 705 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2019. évi 10. szám 18. közreműködik a leghatékonyabb ...
... Z L Ö N Y • 2019. évi 28. szám A 28 10 20 24 28 14 16 28 28 17 34 60 24 17 17 17 12 533 ... 20 6 32 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 28. szám 140 F 109 128 129 130 131 132 133 ... foglaltaknak megfelelően a 2019/2020. tanév második félévében induló képzésekre is alkalmazni kell. (2 ...