Mégse

Találat(ok)

... expressed its intention to sign the Convention will only become a Jurisdiction as defined in Section 1 ... -level transfer pricing risks and other base erosion and profit shifting related risks, as well as for ... accordance with paragraph 2 of Article 24 of the Convention, as well as paragraph 1 of Section 6 of ...
... díjterhelésére vonatkozó számításokat, majd a  Bank honlapján közzéteszi; 20. ellátja a Pénztárak ...   előremutató fogyasztóvédelmi gyakorlatok kialakítása és alkalmazása érdekében; 20. a  pénzügyi ... .  u e-mail címhez tartozó postaládát; @ h 20. ellátja és koordinálja a  fogyasztóvédelmi ...
... . szám Tartalomjegyzék 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet A 2017/2018. tanév rendjéről 8796 11/2017 ... erőforrások minisztere 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2017/2018. tanév rendjéről A nemzeti ... képviselőire. 2. A tanév, a tanítási év 2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a ...
... . feladat- és hatáskörében véleményezi a beruházási és a fejlesztéspolitikai koncepciókat, 20. ellátja a ...  műteremlakások bérlőkijelölési jogával kapcsolatos feladatokat, 21. a 2007–2013-as programozási ... szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm.  rendeletben, valamint ehhez kapcsolódóan a  szolgáltatási ...
... .  évi XX. törvény (a továbbiakban: Szaz.) 20. § (2) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki: (Az ... adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.  évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 20. §-a a ... ) Hatályát veszti az 1998. évi LXXXIV. törvény 53/A. §-a. 20. Az önálló orvosi tevékenységről szóló ...
... Szabályzatáról 2433 szóló 20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás módosításáról III. Személyügyi ... ellátás: az  ügyiratnak az  irattári tervbe mint elsődleges besorolási sémába való besorolása, 20 ... ) szempontjából ellenőrizni kell. 20. § A minisztériumba érkező papíralapú iratok szkennelésére ...
... megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet 1230/2017 ... díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról Az 1 ...  csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosítása 8. § A földgáz ...
... alkalommal a 2018/2019. tanévben indított képzések tekintetében kell alkalmazni, azzal, hogy a  már ...   képzés kifutó rendszerű befejezésével, de legkésőbb a  2020/2021. tanév végén törli a ... hatóságot.” 4. § 20. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az R1. „(12) Az  engedély ...
... . § Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 45/2016. (IX. 20.) EMMI utasítás. Balog ... átlagot elérő, példás magaviseletű, testnevelésből legalább „jó” érdemjegyet elért tanulók nyerhetik el, egy tanév (10 hónap) időtartamára. ... közzétételre a 18. § szerint. (3) Az évente meghirdetésre kerülő ösztöndíjra egy tanév (10 hónap ...
... . (I. 20.) Korm. rendelet 2–3. §-ának hatálybalépéséről 3/2017. (I. 24.) KKM közlemény a ... PSZF egyidejű értesítése mellett – tájékoztatja a NISZ Zrt.-t. 20. § (1) A SZELF naptári ... NISZ Zrt. 20. §-ban meghatározottak szerinti értesítésével és a jogosultsági keret hivatali célból ...