Mégse

Találat(ok)

... kivitelezését.” 4. 1010/2015. (I. 20.) Korm. határozat 2.  pontjában a  „2017–2019.  években” szövegrész ... tervezték vagy alakítottak át. II. fejezet (ML 2) 20 mm és ennél nagyobb kaliberű sima csövű fegyverek ... megújított 20 000 forintos címletű bankjegy előoldalán, az  aláírásoktól balra elhelyezett, díszítő ...
... ., miniszterelnök A Miniszterelnökséget vezető miniszter 20/2016. (VII. 21.) MvM utasítása a közérdekű adatok ... . § 20. pontjával összhangban a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6 ... 3401 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2016. évi 31. szám 1. melléklet a 20/2016. (VII. 21.) MvM ...
... consultations concerning the accession to ICPPED, as previously recommended 20. Fully align domestic ... 00032 Pszichiátriai rehabilitáció „A” szint***** 2,0 19 00034 Gyermek hospice ellátás 3,0 20 00035 ... on the Rights of the Child 155. Remedy the shortcomings in the media law as expressed by the ...
... napján lép hatályba. (2) A 35. § 2019. január 1-jén lép hatályba. 35. § Hatályát veszti a 20. § (1 ... 20. pont b) alpontjára figyelemmel, a 21–23. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó ... a Módut. 6. § c) pontjával módosított 4. § (7) bekezdését a 2016/2017. tanév első szemeszterétől ...
... SZABÁLYAI 20. § fejezetben foglalt előírások nem vonatkoznak a  más EGT-államban letelepedett, és ... gazdálkodás során merült fel. 20. A jogdíjak felosztása és kifizetése 40. § (1) A  közös jogkezelő ... , vagy az abból finanszírozott szolgáltatásokból. (1) Az Szjt. 20. és 21. §-ában meghatározott ...
... . (11) A  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 3. alcím, 6. Felsőoktatási ... . Gazdasági Zöldítési Rendszer  jogcímcsoport és a  XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím ... , 20. cím, 35. alcím, 7. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának ...
... The Government of Hungary and the Government of the Republic of Ghana, hereinafter referred to as ... M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 90. szám 17. § 18. § 19. § 20 ...  iskoláztatási költségtérítés összegét kiegészítheti. A kihelyezett a tanév közben történő kihelyezést követő ...
... újjászervezésének koordinálásáért felelős kormánybiztos 1008/2016. (I. 20.) Korm. határozat ” 2. Hatályát ... szabályok 20. § (1) A döntéshozó a munkacsoport munkájába külső szakértőket is bevonhat. (2 ... alkalommal a 2016/2017. tanév nemzetiségi tankönyveinek megrendelése során kell alkalmazni. Balog ...
... 5696 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 74. szám 20. § A Korm. rendelet 27.  § (6)  bekezdése ... Korm. rendelet   1. 2. § (1) bekezdés 20. pontjában a „típusa” szövegrész helyébe a „fajtája” szöveg ... 5698 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 74. szám 20. 21. 22. 23. 24. lép. 28.  § (8 ...
... foglaltak alapján történő – 30 nappal való osztását követően fennmaradó a) 10 napot meghaladó, de 20 ... napot el nem érő időszakra további 1 nap, b) 20 napot elérő vagy azt meghaladó időszakra pedig ...  NFM mint támogató által hozott döntésekkel kapcsolatos kifogások kezelése 19. § 20 ...