Mégse

Találat(ok)

... SZABÁLYAI 20. § fejezetben foglalt előírások nem vonatkoznak a  más EGT-államban letelepedett, és ... gazdálkodás során merült fel. 20. A jogdíjak felosztása és kifizetése 40. § (1) A  közös jogkezelő ... , vagy az abból finanszírozott szolgáltatásokból. (1) Az Szjt. 20. és 21. §-ában meghatározott ...
... . (11) A  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 3. alcím, 6. Felsőoktatási ... . Gazdasági Zöldítési Rendszer  jogcímcsoport és a  XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím ... , 20. cím, 35. alcím, 7. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának ...
... The Government of Hungary and the Government of the Republic of Ghana, hereinafter referred to as ... M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 90. szám 17. § 18. § 19. § 20 ...  iskoláztatási költségtérítés összegét kiegészítheti. A kihelyezett a tanév közben történő kihelyezést követő ...
... újjászervezésének koordinálásáért felelős kormánybiztos 1008/2016. (I. 20.) Korm. határozat ” 2. Hatályát ... szabályok 20. § (1) A döntéshozó a munkacsoport munkájába külső szakértőket is bevonhat. (2 ... alkalommal a 2016/2017. tanév nemzetiségi tankönyveinek megrendelése során kell alkalmazni. Balog ...
... 5696 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 74. szám 20. § A Korm. rendelet 27.  § (6)  bekezdése ... Korm. rendelet   1. 2. § (1) bekezdés 20. pontjában a „típusa” szövegrész helyébe a „fajtája” szöveg ... 5698 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 74. szám 20. 21. 22. 23. 24. lép. 28.  § (8 ...
... foglaltak alapján történő – 30 nappal való osztását követően fennmaradó a) 10 napot meghaladó, de 20 ... napot el nem érő időszakra további 1 nap, b) 20 napot elérő vagy azt meghaladó időszakra pedig ...  NFM mint támogató által hozott döntésekkel kapcsolatos kifogások kezelése 19. § 20 ...
... végrehajtó szervezet feladatai” 7. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. § 26. pontja ... -kivonatok) rendelkezésre bocsátását,” (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. §-a a következő 30 ... . pontja tartalmazza.” 20. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdése helyébe a ...
... feladatait 20. a  középfokú szakirányító szervnél szolgálatot teljesítő hivatásos állomány ... ellátmány összegének 20%-át. Ebben az esetben a természetben kiadásra kerülő ruházat ellenértékét a ... ruházati utánpótlási ellátmány összege az éves ruházati utánpótlási ellátmány összegének 20%-át ...
... Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 20.) 891 IM KÁT utasítás módosításáról 1/2016. (III. 4.) KKM ...  teljesítés igazolására jogosult személy 2. 20/2/1 IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai ... programok támogatása (ÁHT 232292) a kötelezettségvállalás szakmai ellenjegyzője 3. 20/2/2 ...
... módosításáról 9/2016. (II. 25.) HM utasítás az Európai Unió 2014–2020-as programozási időszak forrásainak ...  partner jegybankok szervezésben részt vevő kollégáival; 20. ellátja a kapcsolattartói és ...  szolgálatteljesítési vagy munkahelyére a lehető legrövidebb időn belül be kell vonulnia. 20. § Az ...