Mégse

Találat(ok)

... veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az ... feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 2., 7. és 16 ... kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24 ...
... Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (VI. 11.) MK utasítás módosításáról 1366 ... és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (VI. 11.) MK utasítás módosításáról A kormányzati ... Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (VI. 11.) MK utasítás (a továbbiakban: MK ...
... hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott ... közszolgáltatásokra az  egészségügy és hosszú távú gondozás, gyermekgondozás, munkaerőpiacra való belépés és ... Agrárpolitikából és a  nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022 ...
... hatósági tevékenységről szóló 1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet módosításáról szóló 2/2024. (IV. 8.) OAH ... eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 11/2022. (XII. 29.) OAH ... követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet ...
... összefüggő hatósági tevékenységről szóló 1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet módosításáról 2188 Az ... fizetendő díjakról szóló 11/2022. (XII. 29.) OAH rendelet módosításáról 2201 Az európai közösségi ... összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról 2207 75 ...
... katasztrófa kezelésének támogatásáról szóló 1119/2022. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról 2158 ... agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022.  évi LXV. törvény 48. § (3) bekezdés 2. és 18. pontjában ... kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24 ...
... Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (X. 25.) MNB utasítás módosításáról 1255 4/2024. (IV. 4 ... /2024. (IV. 4.) MNB utasítása a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022 ... Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (X. 25.) MNB utasítás – a  Magyar Nemzeti ...
... jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes ... rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról 2089 Az egészségügyi ... meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes ...
... módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvényből eredő, az új, vármegyei elnevezés miatti módosításokat ... módosításáról szóló, 2022. február 24-i (EU) 2022/362 európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése ...
... elnevezés a  2022. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény ...