Mégse

Találat(ok)

... 13/2023. (VII. 13.) AB határozat A Balassagyarmati Törvényszék 14.Bf.28/2022/2. számú végzése ... megsemmisítéséről 5582 Jpe.I.60.041/2022/12. számú határozat A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának ... Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény módosításáról* Az Országgyűlés ...
... 1230/2022. (IV. 19.) Korm. határozat módosításáról 5362 1271/2023. (VII. 11.) Korm. határozat Csősz ... , Kifejezve azon szándékukat, hogy megerősítik a  hosszú távú együttműködést az  energia területén ... együttműködnek az alacsony kibocsátást támogató hosszú távú fejlesztési stratégiák kidolgozásában, Célul tűzve ...
... . JEH határozata (Jpe.III.60.043/2022/9. szám) a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának jogegységi ... szóló 25/2022. (X. 26.) AB határozatában vizsgálta. Ennek során áttekintette az Alaptörvény XVI. cikk ... /2022. számon folyamatban lévő egyedi ügyben, valamint valamennyi, a  megsemmisítés időpontjában bármely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben; ...
... módosításáról 5151 A háziorvosok és fogorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről szóló 83/2022. (XII ... 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XX. Kulturális és ... biztosításával összefüggő részletszabályokról szóló 307/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet módosítása 18. § A ...
... állapítsa meg. A 8–10. §-hoz és a 13. §-hoz Az Alkotmánybíróság honlapján közzétett IV/140/2022. számú ... , ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól szóló 38/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet 6.  §-a ... elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól szóló 16/2022. (VI. 30.) IM  rendelet ...
... használatáért kivetett díjak tekintetében való módosításáról szóló 2022. február 24-i (EU) 2022/362 európai ... engedményezi a  2022. évi finanszírozásból a  központi logisztikai szerv feladat- és hatásköréről ... )  bekezdésében a  „hitelintézettől igényelt, 2019.  július 1-je és 2022. december 31-e között megkötött ...
... tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról 4991 13/2023. (VII. 5.) GFM rendelet ... kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti ... alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 4.  §-a és a  többségi ...
... .60.040/2022/7. számú határozat A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának jogegységi hatályú határozat 4949 ... alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1 ... hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112.  § 1.  pontjában meghatározott ...
... szóló 17/2022. (IV. 21.) HM utasítás módosításáról 3913 A díszelgő feladatok átalakításával összefüggő ... . (VII. 4.) HM utasítása a válsághelyzet esetére megállapított külön pótlékról szóló 17/2022. (IV. 21 ... szóló 17/2022. (IV. 21.) HM utasítás 4. §-a a  következő (1a) bekezdéssel egészül ki: „(1a) Ez az ...
... törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény – 2023. július 1-jei hatállyal – módosítja a ...