Mégse

Találat(ok)

... utasítás A Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2022. (IX ... 13/2022. (IV. 7.) ORFK utasítás módosításáról 2426 III. Közlemények A Szabályozott Tevékenységek ... Szabályzatáról szóló 1/2022. (XII. 30.) EM utasítás módosításáról A kormányzati igazgatásról szóló 2018 ...
... szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 8.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a ...
... Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj adományozásáról szóló 11/2022. (XII. 29 ... felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm ... hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben ...
... igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet ... szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés ...  119/2024. (VI. 10.) Korm. rendelethez „3. melléklet a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez Az ...
... kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról 3542 17/2024. (V. 31.) NGM rendelet ... tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM ... berendezések engedélyezéséről és hatósági felügyeletéről szóló 11/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet módosítása 1 ...
... miniszteri biztos kinevezéséről szóló 1/2022. (VI. 2.) GFM utasítás módosításáról 2098 12/2024. (V. 31.) NGM ... utasítás A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 2/2022. (VI. 17.) GFM utasítás módosításáról 2099 ... 12/2022. (VI. 28.) BM utasítás (a továbbiakban: BM SZMSZ) 3. függeléke szerinti szervezeti ...
... költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény 48. § (3 ... 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a ... – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § (1 ...
... /2022. (VIII. 8.) KIM utasítás módosításáról 1999 A Külgazdasági és Külügyminisztérium kezelésében ... /2024. (V. 24.) BM utasítása a belügyi szervek jármű szabályzatáról szóló 22/2022. (XII. 16.) BM ... utasítást adom ki: 1. § A belügyi szervek jármű szabályzatáról szóló 22/2022. (XII. 16.) BM ...
... kinevezéséről és feladatairól szóló 1279/2022. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról 3452 112/2024. (V ... tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022.  (V. 24.) Korm.  rendelet 148.  § (1)  bekezdés 2 ... fejlesztési, bányanyitási, bányabezárási, külfejtési, tájrendezési és hosszú távú környezet ...
... . 21.) BM rendelet Az ellenőrzött anyagokról szóló 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról 3385 ... belügyminiszter 24/2024. (V. 21.) BM rendelete az ellenőrzött anyagokról szóló 78/2022. (XII. 28.) BM ... felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022.  (V. 24.) Korm. rendelet 66 ...