Mégse

Találat(ok)

... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 1998. április ... vonatkozó, Bécsben, 1988. de- cember 20-án kelt Egyezményre, az alábbiakban állapodtak meg: 1. Cikk A ... forgalmazá- sa ellen, Bécsben, 1988. december 20-án létrejött Egyez- ménye 3. Cikkének 1. és 2 ...
... . Ára: 315,– Ft 20/1998. (IV. 17.) IKIM r. 21/1998. (IV. 17.) IKIM r. 22/1998. (IV. 17.) IKIM r. 11/1998 ... - orzésével kapcsolatos egyes díjakról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ´´ Az 1998/99. tanév ... után egységesen 20 Ft/kg. 3. Pályázatot nyújthatnak be: — azok a természetes és jogi személyek ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 1998. április ... 10., 72/1998. (IV. 10.) Korm. r. péntek 19/1998. (IV. 10.) BM r. 31. szám 20/1998. (IV. 10.) BM r ... vizsgálatáról szóló ok 11/1988. (XII. 20.) KM—BM együttes rendelet módosításáról Az Állami Pénz- és ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 1998. április ... szóló 128/1995. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról . . . . . 69 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20/1998. (IV. 8.) FM r. Ára: 280,– Ft 2507 21/1998 ...
... 1998. évi vámkontingensekr´´ szóló 71/1997. (XII. 20.) IKIM—PM ol együttes rendelet módosításáról ... érettségi bizonyítvány, — a két tanév képzési idej´´ szakon az alapfokú (6 he- u tes) tűzoltó ... tanfolyami végzettség, — az egy tanév képzési idej´´ szakon a tű uzoltó szakké- pesítés, — a beiskolázott ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 1998. február ... bizonyítás 701 Szakhatósági közreműködés 20. § (1) A Hivatal a kérelmez´´ meghallgatását követő oen köteles ... 70%-át. Okmányok fordítási költségének megtérítése 20. § (1) A Hivatal a menekült kérelmére személyi ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 1998. február ... arányá- nak csökkenése 1990—1995 között és a munkanélküliek aránya 1996. december 20-án az országos ... átlag 90%-a alatt, a munkanélküliek aránya 1996. december 20-án az országos átlag 1,33-szorosa felett ...