Mégse

Találat(ok)

... beruházás értékéb´´ 20 szá- ol zaléknál nagyobb, de legfeljebb 50 százalék felújítás érték ... megállapított mérték 20 százalékát, akkor az adózónak be kell mutatnia 1. az alternatív telephelyen ... az igényelt adókedvezmény mértéke meghaladja az (1) bekezdésben el´´ mérték 20 száza- oírt lékát ...
... köztársaság kisebbségpolitikájának elemei. Betekintés Bleyer Jakabnak a 20-as években a németség ... kérdések alapján való feldolgozása. Írás A tanulóknak tanév végén helyesen kell kötniük az írott kis ... önkormányzatokat. kisebbségre 1998-as választások révén újabb helyi kisebbségi önkormányzatok ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 2001 ... , 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305/1, 0306, 0308, 0310, 0312, 0313/20, 0314/1, 0315, 0317 ... . 20.) KHVM rendelet és a 26/1998. (XII. 19.) KHVM rendelet, továbbá az egyes közlekedési, hírközlési ...
... 2001/84/II. szám MAGYAR KÖZLÖNY 225 1997/98-as tanév nyári szakmai gyakorlat elmaradt munkadíját ... ., OBH 2019/1995.) Hatályba lépett: 1998. január 1. 20. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi ... állampolgár kérelmét továbbította, 20 esetben o ol maga kezdeményezett eljárást. Az országgyűlési ...
... forgalmazása el- leni, Bécsben, 1988. december 20-án kelt Egyezményére. ... folytatás : A helyi bíróságok jelzõszámait a 20/1994. (XII. 24.) IM rendelet a bírósági végrehajtási ... .” 6 A helyi bíróságok jelzõszámait a 20/1994. (XII. 24.) IM rendelet a bírósági végrehajtási ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, 2001. július 20., 82. szám II ... , kivonás, bontás, pótlás használatában a 20-as számkörben. Ellenőrizni tudja számításait. Képes ... . kötet Ára: 3668,– Ft TARTALOMJEGYZÉK 23/2001. (VII. 20.) OM r. A kerettantervek kiadásáról, bevezetésér ...
... secretariat referred to in Article 20, which body or bodies it has designated as its point(s) of contact and ... limits of national jurisdiction, taking account of the polluter-pays principle as a general principle of ... is taken of the analysis and evaluation, as well as of the comments received pursuant to paragraph 9 ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, 2001. július 10., kedd 2001: LXIII ... biztosítja annak fenntarthatóságát, megközelíthető- ségét, tájképi védelmét. 20. Terepbejárás: minden ... a feltárás szükségessé vált. 20. § (1) R égészeti feltárás — amennyiben a törvény másképpen nem ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 2001. június ... .) Korm. r. 119/2001. (VI. 30.) Korm. r. 120/2001. (VI. 30.) Korm. r. 20/2001. (VI. 30.) OM r. 1063 ... hónapjá- nak els´´ napjától számított, a kölcsön és kamata vissza- o fizetéséig tartó évek, f) tanév ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 2001. június ... ´´ támogatásokon felül u — többlettámogatásként a beruházási költségek legfel- jebb 20%-a, vagy ... lízingjének támogatásához a lízing- bevev´´ részére legfeljebb a nettó beszerzési költségek o 20%-a ...