Mégse

Találat(ok)

... közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT ... villamos energia vásárlási árának meg- állapításáról szóló 55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet módosí ... szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet ...
... előfizet´´ szerzői odések közös szabályairól 4. § Az 5—20. §-t minden ... . ol 20. § Időmérésen alapuló szolgáltatás díjának számítását a szolgáltató úgy ... - oi kozás esetén 2 másodperccel. Távbeszél´´ szolgáltatás o 21. § A közös szabályokat tartalmazó 5—20 ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, TARTALOMJEGYZÉK 2001. november 22 ... , betûkihagyás nélkül. Legyen képes ismert 20 szavas szöveg helyesírására tollbamondás alapján. Legyen képes ... 20 – – – – – – – – – MAGYAR KÖZLÖNY 2001/132/II. kötet párbeszéd azonosítása egy elbeszélõ mûben ...
... . 20. §-a helyébe a következ´´ rendelkezés lép: o ,,20. § E törvény alkalmazásában a) termékdíj: a ... . 19/A—19/B. §-ai, a 14. §-ával megállapított 20. §-ának o) pontja, valamint 16. §-ának (2 ... aromás része 20—30% között van; c) s= 0,6, ha az oldószer aromás tartalma, illetve a lakk- ban, festékben ...
... ´´ visszafogadásáról szóló, Tiranában, o 2001. március 20-án aláírt Egyezmény megerősítésér´´ . . . . . ol Az ... végzettség. 20. Természetvédelmi igazgatási feladatok Az I. besorolási osztályban: egyetemi szint ... , egészségügyi intézetvezet´´ vagy szakoktatói o szakképzettség. 20. Áruk, szolgáltatások és anyagi ...
... beruházás értékéb´´ 20 szá- ol zaléknál nagyobb, de legfeljebb 50 százalék felújítás érték ... megállapított mérték 20 százalékát, akkor az adózónak be kell mutatnia 1. az alternatív telephelyen ... az igényelt adókedvezmény mértéke meghaladja az (1) bekezdésben el´´ mérték 20 száza- oírt lékát ...
... köztársaság kisebbségpolitikájának elemei. Betekintés Bleyer Jakabnak a 20-as években a németség ... kérdések alapján való feldolgozása. Írás A tanulóknak tanév végén helyesen kell kötniük az írott kis ... önkormányzatokat. kisebbségre 1998-as választások révén újabb helyi kisebbségi önkormányzatok ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 2001 ... , 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305/1, 0306, 0308, 0310, 0312, 0313/20, 0314/1, 0315, 0317 ... . 20.) KHVM rendelet és a 26/1998. (XII. 19.) KHVM rendelet, továbbá az egyes közlekedési, hírközlési ...
... 2001/84/II. szám MAGYAR KÖZLÖNY 225 1997/98-as tanév nyári szakmai gyakorlat elmaradt munkadíját ... ., OBH 2019/1995.) Hatályba lépett: 1998. január 1. 20. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi ... állampolgár kérelmét továbbította, 20 esetben o ol maga kezdeményezett eljárást. Az országgyűlési ...
... forgalmazása el- leni, Bécsben, 1988. december 20-án kelt Egyezményére. ... folytatás : A helyi bíróságok jelzõszámait a 20/1994. (XII. 24.) IM rendelet a bírósági végrehajtási ... .” 6 A helyi bíróságok jelzõszámait a 20/1994. (XII. 24.) IM rendelet a bírósági végrehajtási ...