Mégse

Találat(ok)

... . Rendelkezéseit 2003. február 1-jétõl, de elõször a 2002/2003-as tanév második félévével kezdõdõen ... 2000. évi ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak kihirdetésérõl rendelkezõ 89/2002. (IV. 20.) Korm ... 6117 10 00 00 6117 20 00 00 6213 6213 10 00 00 6213 20 00 00 6213 90 00 00 6214 6214 10 00 00 6214 ...
... —79% elérése esetén jó (4), c) 40—59% elérése esetén közepes (3), d) 20—39% elérése esetén elégséges ... esetén jó (4), 33—46% elérése esetén közepes (3), 20—32% elérése esetén elégséges (2), 0—19% elérése ... emelt szinten 20—59%-ot vagy középszinten leg- alább 80%-ot ért el, és 3 — nemzeti, etnikai ...
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 2003/2004. tanév rendjérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A nevelési ... . napjától 1987. szeptember 16. napjáig titkos megbízottja volt a Belügymi- nisztérium III/III-as ... megjelölt idõszak- ban folyamatosan, kb. 15—20 alkalommal írásbeli jelentést adott a ...
... útján. A szám- és mûveletfogalom tapas ztalati úton való alakítása a 20-as számkörben. A valóság és a ... két szám összegére, készségszintû alkalmazása a 20-as pótlás. számkörben. Képrõl mûvelet ... . Számfogalom a 20-as számkörben; biztos számlálás, mérés. Számok írása, olvasása. A számok kéttagú összeg- és ...
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. szám II. kötet 117/2002. (XII. 25.) OGY határozat az állampolgári ... 2003/20/II. szám MAGYAR KÖZLÖNY 1 Az Országgyûlés 117/2002. (XII. 25.) OGY határozata az ... ügyek 3.17.2. Telepengedélyezési ügyek 3.17.3. Utak, közlekedésszervezés, közlekedésbiztonság 2003/20/II. szám ...
... . évi XIII. törvény alapján átala- kuló társaságoknak a privatizáció után visszautalandó 20%-os ... bantartását. 20. napjáig. 7. § (1) Az Áht. 108. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a ... havi összege oktató, illetve kutató esetében a (4) bekezdésben meghatározott összeg 20% -a, nem ...
... . december 20., A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között állampolgáraik és más ... módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9015 266/2002. (XII. 20.) Korm. r. A ... 8994 MAGYAR KÖZLÖNY TARTALOMJEGYZÉK 2002/159. szám Oldal 28/2002. (XII. 20.) IM r. A büntetés ...
... közalkalmazottak jogállását érintõ egyes kérdésekrõl szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet módosításáról ... létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY ... vett egyéb kényelmi szolgáltatásokra.’’ 20. § Az Ebtv. 26. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ ...
... mértéke, ha a jövedelem összege: 0—650 000 forint 20% , 650 001—1 350 000 forint 130 000 forint és a ... biztosítóval kötött élet- és nyugdíjbiztosítás a) adóévben megfizetett díjának 20 százaléka, valamint b ... 20 százalék, a vállalkozói oszta- lékalap fennmaradó része után az adó mértéke 35 százalék. Az adót a ...
... 24× + Mebucain 1× 30 ml’’ kapszula kapszula kapszula kapszula 50× ] 10× 20× 2× 30× ’’ … … … … forte ... gyermekeknek ,,Mezym forte 20 000 filmtabletta Mezym forte 20 000 filmtabletta Mezym forte 20 000 filmtabletta 6× ] 100× 200× 50× ’’ ... 2002/138. szám MAGYAR KÖZLÖNY Megnevezés 7443 Kiszerelés … [Mucothiol 150 por 20× ] ,,Multi ...