Mégse

Találat(ok)

... – magyar nyelven köteles megadni.” 20. § A Hpt. 206. §-a a következõ (5) bekezdéssel egé- szül ki ... kimuta- tott saját tõke legalább 20 százalékkal, vagy a biztosítás- technikai tartalékok ... - káltatói jogokat a közgyûlés gyakorolja.” (5) Az Etv. 20. §-a (1) bekezdésének a) pontja és (3) be ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 2004. május ... 20., csütörtök 2004: XLI. tv. 158/2004. (V. 20.) Korm. r. 68. szám I. kötet 91/2004. (V. 20.) FVM r ... . 17/2004. (V. 20.) OM r. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának külö- 6994 ...
... SZÁZALÉKBAN ÉS HETI ÓRASZÁMBAN MEGADVA Tanév Mûveltségi területek 1–4. 6,4 3,2 0,8 0,8 ¤ 3 12-20% 12-20% 13 ... : Év eleji ismétlés Szám- és mûveletfogalom a 20-as számkörben Számlálás, mérés, becslés Számok ... , leírásában, megjelenítésében, értelmezésében (M). – a 20-as számkörben eszközzel és eszköz nélküli ...
... október 20-a, a tanév második félévére már- cius 1-je. A támogatás folyósítása a szeptember 15-ei, illet ... kapcsolódó költségvetési kódstruktúra. 20. Fizetés-igazolás: Olyan dokumentum, amely igazol- ja ... leltárról évente zet írja elõ. július 20-áig, e) az ...
... élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-a (11) bekezdésének a) pontjában kapott felhatal- mazás ... gyártó utasításainak megfelelõen alkalmazott termék napi 20 g-nál több poliol (cukoralkohol) fogyasz ... anyagoknál bizonyos R -monda- tok (R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 39, R 40, R 48 és ...
... . rendelet 1. számú mellékleté- ben szereplõ 3-as finanszírozási csoport éves normatívájá- nak 20%-át ... ) bekezdésében, 15. §-ának (3) bekezdésében, 19. §-ának (2) bekezdésé- ben, 20. §-ának (3) és (4) bekezdésében és ... .) veheti át a személyazonosság igazolása mellett.2 Az irat kézbesítését 20......... év ...
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/2004. (III. 24.) OM r. A 2004/2005. tanév rendjérõl ... 344 0 0 infúzió OGYI-T-7515/01 5-Fluorouracil „Ebewe” 1000 mg 1×20 ml 781 839,57 1 075 0 ... 5-FU „Lederle” 1000 mg inj. 1×20 ml 1 080 1 155,00 1 479 0 0 OGYI-T-5400/01 5-FU „Lederle” 250 mg ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 2004. március ... /2003. (X. 20.) ESZ CSM rende- let módosításáról ... hiányában legfeljebb 20 ...
... Agreement, have agreed as follows: Article 1 A Kormány 3/2004. (I. 8.) Korm. rendelete az Európai ... radioisotopes for the generation of energy in space objects; or b) any other accidents as a result of ... established cause and the foreseeable development of the accident as regards the release of ...
... megküldésére. 20. § (1) A keresett személy átadásáról az Országos Rendõr-fõkapitányság Nemzetközi ... határõrség a kiadni kért személyt õrizetbe veszi, és a Fõvá- rosi Bíróság elé állítja.’’ 84. § Az Nbjt. 20 ... - relemre vagy legkésõbb 20 év elteltével — a büntetés vagy intézkedés végrehajtásának felfüggesztése ...