Mégse

Találat(ok)

... 2019. január 1-jén lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 1. melléklet a 153/2018 ... esetén 20 százalékponttal növelhető. (3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70 ... tevékenységre is nyújtható. 20 346673 30/1/30/11 Egyházak Az egyes bevett ...
... /2019-es tanév őszi félévének költségvetési támogatásáról A magyarországi szerb nemzetiség oktatási ... 2019. években a  XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű ... . határozata az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű program 2018/2019-es tanév őszi ...
... megillető támogatás összegét 2019. január 20-áig a honlapján közzéteszi. d) A miniszter az I.2. pont ... vagyontárgyak 2019. évi összesített bruttó forgalmi értéke 20 000,0 millió forint lehet. (4) A nemzeti ... illetménypótlék számítási alapja a 2019. évben 20 000 forint. (2) A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti ...
... előkészítésének és végrehajtásának koordinálását a HM Belső Ellenőrzési Főosztály, 20. a békemissziós ... . § 19. § 20. § (1) Pénzügyi fedezet nélkül fogadási vagy kiutazási program nem hajtható ... követő hónap 20-ig elektronikusan és papír alapon is megküldi az elszámolandó utazások adatait és a ...
... Az egyes borászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 27479 20/2018. (VII. 27.) AM rendelet ... szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018–2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról ... és átállításához a 2017/2018–2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II ...
... * (érvénytelen a pályázat, ha nem tanulja): A pályázó 20…/…-as tanév végi tanulmányi átlageredménye ... katona Hivatásos, vagy szerződéses katona A pályázó 20…/…-as tanév végia pályázat, haátlageredménye ... adnak meg. A személyes adatok kezelése a 20…/20…-as tanév végéig, a kifizetéseket igazoló bizonylatok ...
... . §-t a 2018/2019-es tanév kezdetétől kell alkalmazni. 99. § (1) E rendeletet a hatálybalépése ... kiegészítéséről szóló, 2017. április 20-i 2017/1183/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet; g) az ... alapján – kiadott szakutasításban foglaltaknak megfelelően berendezett lakóingatlan bérlése vagy a 20 ...
... 85. szám Tartalomjegyzék 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet A 2018/2019. tanév rendjéről 4266 ... erőforrások minisztere 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről A nemzeti ... pedig a Hivatalnak. 20. 2019. február 18. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a ...
... Protection and Sustainable Development of the Carpathians, hereinafter referred to as the “Carpathian ... ; IN ACCORDANCE with the provisions of the Carpathian Convention, such as Article 7 on sustainable ... related to climate change impacts, such as changes in the frequency and severity of drought, floods ...
... , ha a kérelmező teljesítette a továbbképzési programban meghatározott követelményeket. 20 ... 20-i 2015/340 bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 2015/340. bizottsági rendelet) I. Melléklet 1 ... személyek jóváhagyásáról szóló 2003. november 20-i 2042/2003/EK bizottsági rendelet III. Melléklete (a ...